Archive for June, 2020

ČRNA LUKNJA ENAINDVAJSETEGA STOLETJA

Tuesday, June 30th, 2020

O NEKIH ZNAČILNOSTIH ZNANE PRETEKLOSTI.

30062020

 

Zapisana zgodovina beleži v najbolj oddaljeni davnini tisočletja, ki bi jim lahko nataknili pridevnik doba zgodb. Sledila so tisočletja zidanja imperijev in njihovih orodij (vsa poznamo in blagodati nam je dano v njih brezmejni raznolikosti uživati še dandanašnji), vrenje vrh tanke opne nad geoidno brbotajočo ognjeno maso, drhtečo v vesolju, pa je sedaj mogoče videti kot dobo mnenj in pravljičarstva – vse odeto v lišp in kič akademske bleščave, znanosti in prava. “Podrtija bo velika” lahko prafraziramo znano poved. (Pogled v milijarde let staro preteklost na nočnem nebu pokaže brez števila že dokončanih zgodb!)

 

Neskončno oddaljenost mnenj od dejstev – kar je strukturna tipika prej opisanega stanja – srečujemo na vsakem koraku. Oger je komaj nekoliko pomahal z veljavnim, pravno in strokovno sijajnjim primerom internacionalnega dogovora – Trianonom – že so bruhnili valovi mnenj in pravljic, zapakiranih v ogorčenje. A le korak v stran od utečene struge marenj trdno stoje vsem na očeh neizprosna dejstva, ki kličejo po nečem drugem! Tisti najbolj glasni, ki vpijejo o združitvi svoje dežele, so na čelu kohorte, ki je vedno združeno domovino tamkajšnjih Slovencev cefrala in z “osamosvojitvijo” razcefrala. Prav sedaj se na vse pretege trudi, da bi razkosanje še internacionalno pravno zapečatila, namesto da bi sredi dežele postavili velik spomenik Poglavniku, ki je že pred osmimi desetletji svečano, uradno in s podpisom na veljavnih dokumentih potrdil in nato razglasil, da je meja njegove države na reki Dravi in ne na Muri. Tako dejstva. Mnenja pa…

 

Nič kaj drugačno pravljično zgodbo so napletli na zahodu, na Primorskem, kjer tudi vztrajno odmeva “Vstala Primorska”, vzneseno pa to prepevajo tisti, ki so deželo prvič v njeni tisočletni zgodovini docela ramrcvarili. Od nje je ostala komaj sled in begav spomin. Ja, pa gesla, transparenti, vzkliki in pesem – svetlobna leta oddaljena od dejstev. In tudi tu se je izkazal “Poglavnik”, ki je maja 1941 zadovoljen podpisal meddržavno pogodbo, do kam sega država Hrvatska. Vse avtonomije dežele Primorske (Gorica z Gradiško, Trst, Istra in Reka) so bile znova skupaj. Seveda so jo potem “osvobodili”, cefrali, nazadnje pa še “osamosvojili” (z vsem, kar sodi zraven!) in se še dandanašnji na vse pretege trudijo, da bi jo z neobstoječo arbitražno odločbo (v Memorandumu je vlada grobo prekršila določila Sporazuma o arbitraži) dokončno razcefrali. A kaj naj s tem. To so samo dejstva. V kokošnjaku štejejo mnenja in interpretacije. Da bi pa kaj veljalo, kakor je zapisano? Dajte no…

 

Zevajo v Vesolju črne luknje. Ena več ali manj…. DON’T MATTER

Komentar k slavnostnemu govoru PR 24062020

Thursday, June 25th, 2020

Predsednik:

Več kot polovica držav Evropske unije je uvedla taka ali drugačna izredna stanja. Slovenija jih ni.

Hočem reči, da je Slovenija v zapletenih časih razumela pomen tistih demokratičnih vrednot, ki so jo navdihovale v času njene osamosvojitve in so danes naše ustavne kategorije.

Komentar:

Tragedija je, da očitno celo osebe na najbolj odgovornih položajih ne razumejo niti demokratičnih principov kot takih niti ustavne ureditve izrednega stanja v RS. Slavnostni govornik na opustelem prizorišču vseh pomembnih dogodkov v minulih dveh stoletjih – pred prezrto veličastno stavbo slavne slovenske Vojvodine Krajnske (sic!) – je s posebnim poudarkom povedal, da “nismo razglasili izrednih razmer – kar so storile nekatere države – in smo s tem izkazali trdno zavezo demokratičnosti.”
Tragedija! Prav zaradi prikrivanja dejanskega stanja – prikrivanja, da demokratični odločevalski korpus ne deluje normalno, so lahko uzurpatorji političnega odločanja mimo običajnih postopkov počeli svoje sumljive rabote – na vsej sceni, ki jo pokriva izvršno vejevje! Prav zato, da se tako početje onemogoči, je v slovenski ustavi določena razglasitev izrednih razmer, s čemer se prenese odločanje in OSEBNA ODGOVORNOST (!!!!) na predsednika republike, ki je dolžan o storjenem poročati državnemu zbori nemudoma, najkasneje pa šest mesecev potem, ko se po poteku izrednih razmer zbor zopet lahko sestane.
Iz aviona se vidi, da je na ta način zagotovljena demokratičnost (predsednik države je neposredno izvoljen od vseh državljanov!) in še zlasti preglednost in odgovornost odločanja.
Hudo je v državi, v kateri vodilni družbeni segmenti po vsem sodeč nimajo pojma ne o državi ne o demokraciji…..znajo – tako izkušnja – pa izredno stanje dobro izkoristiti tako, da ga ne razglasijo, in vse v neurejenih okoliščinah storjeno izmaknejo demokratičnemu nadzoru.