Archive for October, 2018

MANIFEST ALPE ADRIA 1918 – 2018 KOMENTAR

Wednesday, October 31st, 2018

Na PORTAL+ je reklama za “zborovanje” treh dežel v Celovcu – častna pokrovitelja Van der Bellen in Borut Pahor.Skupina okoli Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, Univerze Alpe Adria in naše Nova Revija Institut so ustvarili:

Drei-Länder-Event und Manifest | Trinacionalno srečanje in manifest | Covegno trinazionale e manifesto (11.11.2018, Celovec)

“S trinacionalno pobudo #warisover in alpsko-jadranskim manifestom za mir se želimo postaviti zoper »veliko regresijo« v evropski politiki in za pozitivno bodočnost naše regije. Prosimo vas, da to pobudo podprete, manifest razširjate in diskutirate in se udeležite prireditve 11.11.2018 oz. jo podprete javno tudi kot organizacija”.

Manifest Wernerja Wintersteinerja mogoče prebrati na PORTAL+

V oči pade, da se uvodni povzetek (poudarki) nikakor ne ujema z vsebino Manifesta. Ta je odločno hujskaško uperjen proti vsakemu migljaju v smeri obrambe pred vdori tujega  in varovanju lastnega. Niti se ne trudi tendence prikriti za znanstvenim videzom. Iztočnice in gesla so natrosena brez vsake utemeljitve. Kar poprek. Po všečnostnem kriteriju. Sicer pa že stara lajna “civilnih apostolov”. Vse skupaj malo mešano klimatskih sprememb, azilantov in beguncev, nacionalistov rasistov in nasilnežev. Je vtis, da bodo kmalu obsojali gasilce, ki bodo pri gašenju zmočili knjižnico, predvsem pa bo prepovedano rjuti, če / ko boš predmet “carigrajskega postopka”….

Pod najvišjo državno marelo se bo v Celovcu pač dogajalo. Šlager na znano temo. VSE O VSEM, LE O VZROKIH BOLJ MALO.

A tu je skrit pravi problem.
Všečno govorjenje na obrabljene okoljske, priseljevalske, sovražnogovorne ipd. note niti ne vpraša po vzrokih – o njih nekaj spregovori omenjeni uvodni povzetek, ki je, kot rečeno, iz drugega filma kot Manifest. Pa vendar velja, da je nonsens razpravljati o posledicah, če vzroki in razlogi ostanejo zunaj.

Najprej je treba natančno opredeliti pojme, potem poiskati prave vzroke, odkriti povezave in ustrezne odgovore. Vsekakor pa se sprijazniti z neizprosno resnico, ki jo absolutno obvlada vsaka reševalna služba: Kdor hoče učinkovito posredovati pri katastrofi, mora najprej zavarovati sebe. Šele potem more uspešno pomagati drugim. Isto velja pri problemih, o katerih je govor v Manifestu. Govoričenje o rasizmu, sovraštvu, priseljevanju, azilantih, socialnih-ekoloških preobratih kar poprek in brez jasnih kriterijev in razločevanj, le še podžiga negotovost in nervozo.

Na to naložiti še pavšalno kritiko Evrope – “povzročiteljice” vsega mogočega – je pač res že preveč tudi za dober želodec.

Kar opazi že na prvi pogled tudi površno oko, je očitno dejstvo, da se v ogromnih prostranstvih na Zemlji brezobzirno in pospešeno uničuje življenjsko okolje, rušijo družbeni sistemi in upravne strukture ter seveda onemogoča preživetje ljudem. Glede na to, da je prostor na Planetu končen in da je za preživetje nujno potreben vsak njegov del(ček), je početje, ki ima omenjene posledice, največji možni zločin proti človeštvu. In kdor to dovoli oz. gleda stran, je še hujši zločinec. Vse pa posekajo tisti, ki posledico: beg prizadetih iz uničenih območij izkoriščajo v svoje zlobne separatne namene/programe, katerih posledica bo nazadnje, da bo preživetje na Planetu dokončno in kjerkoli nemogoče. In Evropa, ki je menda kriva za zgodbo, bo končala kot tisti neumni reševalec, ki ga utapljajoči potegne za seboj v globino. Tudi v Evropi bo preživetje onemogočeno… Kam bodo pa potem bežali “migranti” ? na katero Luno ???? Peš? Po čem in v čem bodo plavali???

Bistveno je, ustaviti uničevanje, ki se dogaja pred očmi vsega sveta, hkrati takoj preprečiti izganjanje ljudi iz njihovih domovin, z vsemi močmi pa sodelovati pri vračanju beguncev in funkcioniranju za obstoj nujnih resursov in struktur v entitetah, ki so predmet rušilne obsedenosti. Le čemu sicer služijo “Združeni narodi” in druge proslule – drago plačane asociacije in gremiji.

Seveda pa je iluzija pričakovati, da bo sistematično in sofisticirano napadana / rušena Evropa sposobna “drugim pomagati če sama sebi ne more…”

Tu trčimo ob temelj vsega: Tkim. povezovanje v Evropi na način, kot se kaže ta čas, da namreč posameznemu članu združbe jemlješ njegovo identiteto/posebnosti in potem vse skupaj pacaš v “brzoparilniku” Eurokolhoza, je zagotovljena ekspresna pot v zgoraj nakazano “končno rešitev” (Endlösung). Tako “Gleichschaltung” menda vendar še dobro pomnimo – tako rjavo, črno in rdečo! Vsak razumen homo sapiens ve, da je urejena osnovna skupnost, ki je skladna z naravnimi danostmi in drugimi okoliščinami sobivanja v določenem prostoru, predpogoj obstojnosti. Le taki trdni, obstojni in trajni “nukleusi” – osnovne samoupravne enote, se morejo smiselno in učinkovito povezovati, ter kot take sestavljati asociacije, v katerih ne bo mogoče samodestruktivno zarotniško početje in bodo hkrati dejavno – ne le s programi in čvekanji – promptno posredovale povsod tam, kjer bi ponovno kdo poskušal navrtati to našo planetarno Noetovo barko.

Ni dvoma: EU morajo sestavljati osnovni samoupravni državni nukleusi – ki v večjem delu Evrope obstajajo že tisoč in več let. Nastali niso kot muhe nekih klik ali ozkih interesov, pač pa so se izoblikovale znotraj naravnih pogojev in skladno z okoljem, ki jih obdaja, ter so ustvarile trdno upravno strukturo, ki je temelj blagostanja – predvsem pa zdravja družbe, da s svojo boleznijo ne okuži drugih. Evropa – če naj bo sposobna premagovati rizike in pomagati območjem v stiski – mora poskrbeti, da jo bodo sestavljali omenjeni “nukleusi” – to so pač vsem (razen slovenskim političnim in kulturnim voditeljem zadnjih sto let) znane evropske DEŽELE – ali kot samostojne države ali združene v zveze – federacije.

Trenutno sestavljajo EU najrazličnejši subjekti: od bolj ali manj definiranih zvez do umetnih/vsiljenih poenotenih konstruktov, ki nasilno dušijo svoje DEŽELE. V našem okolju sta prav Avstrija in Slovenija šolska primera; Avstrija zveza pradavnih DEŽEL, ki izvaja konstruktivno lastno politiko, Slovenija pa predstavlja nasilno poenotenje in ignoriranje enakih pradavnih DEŽEL, česar neposredni učinek je klavrna karikatura namesto “zgodbe o uspehu”! Zgledna sosednja zvezna republika je dobro zrcalo svoji južni sosedi… A EU morajo sestavljati prav DEŽELE – tako avstrijske kot nemške, španske, belgijske, in seveda slovenske. Z zatiranjem entitet, ki so se oblikovale skozi zgodovinske procese, ne bomo prišli do nobene zdrave, delujoče državne skupnosti, še manj pa bo mogoče odgovarjati na izzive – te in one !

Shrani.si

Zvezna republika Avstrija stoji na lastnih nogah in kot taka ostaja sposobna za primerne / učinkovite odzive na krizna dogajanja.

Ni dvoma: Začeti je treba pri sebi: namesto da se izgublja čas, energija in pripravljenost z raznimi prividi / utopijami, je treba najprej poskrbeti zase, za lastno zdravo državno strukturo – v primeru Slovenije za (pravno) obstoječo zvezo DEŽEL, ki bo kot delujoča in propulzivna zveza dežel ustrezno sodelovala v asociacijah in prispevala maksimalen delež pri ustvarjanju varnosti, napredka, obstojnosti in demokratičnosti družbene ureditve v bližnji in daljni okolici.

 

30102018

VERIGARJI

Saturday, October 20th, 2018

MNENJA, INTERPRETACIJE IN FAKTI                           20102018

(k: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/prve-slovenske-znamke-verigar-prodajo-tudi-za-5-000-evrov/469417  )

Odlomki:

“Mi smo bili mogoče malo bolj razviti in smo tiskali znamke za praktično celotno državo,” je poudaril Franco in dodal, da je gotovo ena glavnih zanimivosti Verigarja to, da je izšel v drugi državi, kot je zapisana na njem. Verigarji v kronah so se uporabljali nekje do aprila 1921, še več kot leto po uvedbi dinarja v deželah, ki so bile prej del Avstro-Ogrske in so prisegale na krone ter vinarje.

Verigarji so izšli še v valuti Avstro-Ogrske kroni z vinarjem

Tiskali so jih v Ljubljani in na Dunaju
_______________________________________________

OPOMNIK:

 

Versailles:

Besedilo pakta je bilo na 5. zasedanju pariške mirovne konference tudi sprejeto. Wilsonova ideja, da bo pakt vključen tudi v mirovne pogodbe, je bila realizirana 28. junija 1919, ko je bila sklenjena versajska mirovna pogodba z Nemčijo, katere prvi del je pakt Društva narodov. Pozneje je bil pakt tudi vnesen tudi v saintgermainsko mirovno pogodbo, sklenjeno 10. septembra 1919 z Avstrijo, neuillyjsko mirovno pogodbo z Bolgarijo z dne 27. novembra 1919 in trianonsko mirovno pogodbo, sklenjeno z Madžarsko 4. junija 1920.

Koroški plebiscit (nemško Kärntner Volksabstimmung), ki je potekal 10. oktobra 1920, je določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, …

Rapalska pogodba je bila mirovna pogodba, ki sta jo 12. novembra 1920 v Rapallu podpisali Kraljevina SHS in Kraljevina Italija

Rimski ugovor, potpisan 27. siječnja 1924. predstavlja dogovor između Italija i Kraljevine SHS

_______________________________________________

Nujne pripombe:

 

Citirani odlomki odražajo mnenja in interpretacije. Koliko ima le to opraviti z DEJSTVI /FAKTI, je razvidno iz niza navedb, ki sledijo.

“..mogoče malo bolj razviti in smo tiskali znamke praktično za celotno državo.”

Mnenje / interpretacija avtorja je dragocena, ker ponuja uvid v abotnost “uradnih” zgodovinopisij, ki so smetišče najrazličnejših mnenj in interpretacij, o DEJSTVIH  (posebej RELEVANTNIH) pa je mogoče le ugibati. Kakšen drobec morebiti najdeš z dobrim mikroskopom  (v potiskanem 500 strani obsegajočem bloku običajno odkriješ stavek ali dva…)

Kaj so DEJSTVA v zvezi s citiranim ejakulatom?  Mnenje o “razvitosti” je seveda abota, tudi če bi morebiti bilo “dejstvo”. Predvsem pa v citiranem ni laži! Resnica je: “smo tiskali praktično za celotno državo”. Seveda smo jih tiskali za celotno državo SHS. Težava je v tem, ker ljudje živijo v zmoti, ki so jim jo v glave vbile “šole” in “stroke”, in si predstavljajo, da je Država SHS” tista humoreska v državi Ogrski – v Zagrebu, kjer so se igrali nekaj skupaj z renegati iz Ljubljane.  Znotraj države Ogrske ni bil mogoč noben “narodni svet” in nič, kar se je tam dogajalo, ni imelo internacionalnega pravnega pomena.

To je urbi et orbi razglasil suverenov Manifest (16.10.1918), v katerem je suveren dežel Cislajtanije in kralj Ogrske čitljivo in razumljivo zapisal, da tega, kar morejo in smejo storiti vojvodine in kraljestva Cislajtanije, ne more dovoliti v Kraljevini Ogrski. Logično, saj je malo pred tem, ob kronanju v Budimu, pred vsem ljudstvom prisegel na celovito in nedeljivo Ogrsko.

To je po razglasitvi v Ljubljani, da “vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” (31.10.1918), ko se je pred njim znašla delegacija in pledirala za “ujedinjenje”, dal Aleksander Karadjordjević zapisati (in razglasiti 1.12.1918), kako se “veoma raduje, što se ZEMLJE države SHS ujedinjuju sa Kraljevinom Srbijom”!

Vse jasno in razumljivo! Pred regentom Aleksandrom so se v frakih in cilindrih zvirali veljaki, ki jim je moral suveren države na papirju pokazati, da se njegova (in sploh nobena) DRŽAVA ne more na državni / internacionalni ravni z nekimi plemeni  (magari “troedinimi”) o ničemer  pogovarjati in dogovarjati . Pogodbe (o združevanju npr.) more sklepati le s subjekti internacionalnega prava.  V dvorani pa so bili tisti trenutek pred predstavnikom države Srbije predstavniki države/subjekta izključno predstavniki slovenskih dežel (31.10.1918 že združenih pod oblastjo vlade v Ljubljani). Karadjordjević  je mojstrsko izeskiviral diplomatski zaplet in v Proklamaciji je ostalo zapisano, kar je tisti trenutek bilo resnica in se je resnično zgodilo – ne da bi kdorkoli predstavnike “plemen” in nelegalnih tvorb kakorkoli provociral. Odlično ! 1A !

Zapisano je bilo po regentovi zaslugi, kar se je tistega prvega decembrskega dne v Beogradu tudi dejansko (formalno – pravno) zgodilo:

S Kraljevino Srbijo, ki je po Berlinskem kongresu obsegala tudi današnjo Makedonijo in del  Sandžaka, od novembra 1918 pa še Kraljevino Črno Goro in preostali del Sandžaka, so se “ujedinile” ZEMLJE države SHS – torej slovenske dežele. Basta.

Kaj je bil v tistem času – in še vse do dokončanja procesov po sklenitvi premirja – DRŽAVA, povedo tudi VERIGARJI. Izdala jih je DRŽAVA SHS v Ljubljani in tiskali so jih v Ljubljani in na Dunaju in valuta so bili AVSTRIJSKI (ne OGRSKI) vinarji.

Logično: Zagreb ni imel z deželami Cislajtanije nič opraviti! Bile so to različne DRŽAVE. Skupno so imele le DRŽAVNO MEJO (ki je doslej še nikoli nihče ni odpravil – hrvaška NDH pa jih je ob svojem nastanku nemudoma in brez pripomb uradno priznala – v vsej razdalji njih poteka: od Reke do Kotoribe!). Zato znamke Države SHS !!! (to so dežele Cislajtanije, ki so 31.10.1918 v Ljubljani razglasile svojo zvezo, v njej pa so prebivali tako Slovenci, kot Srbi in Hrvati. To pove tudi ime: Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je odraz številčnosti. Če bi to poimenovanje obsegalo tudi hrvaške pokrajine na Ogrskem, bi se kratica glasila HSS !!!)

Znamke VERIGAR so torej bile namenjene Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki jo je ob razglasitvi “ujedinjenja” v Beogradu regent poimenoval ZEMLJE države SHS. Da so slovenske dežele bile že takrat DRŽAVE, se je pokazalo tudi z izdajo / in tiskanjem znamk. Da so jih tiskali tudi na Dunaju, govori o polnem soglasju in povezovanju skladno s Karlovim Manifestom.

Kdaj je bila v Beogradu razglašena “ujedinitev” tudi konsumirana, pa povedo na začetku nanizani datumi ključnih dogodkov. Zato so tudi VERIGARJI bili v uporabi do tistega časa. (KO SE JE DOKONČNO IZKAZALO, DA SO SLOVENSKI SAMOZVANI “VODITELJI” IZDALI SVOJE DEŽELE (ne prvič, in na našo nesrečo tudi ne zadnjič – tokrat celo uradni, izvoljeni predstanviki!) IN NJIH DRŽAVLJANE, DRŽAVO SLOVENCEV, ZVEZO SLOVENSKIH DEŽEL, PA “PUSTILI ZA PLOTOM”, NAMESTO DA BI – TAKO KOT JE ŠLA AVSTRIJA – ŠLI Z NJO  V PARIZ ! NAMESTO TEGA SO SE ŠLI PODREPNIKE IN SO KRIVI VSEH NESREČ IN ŽRTEV, KI SO SLEDILE.

AL

20102018

INTERNACIONALNA PRAVNA SUBJEKTIVITETA

Monday, October 15th, 2018

OZIROMA PRAVNI UČINKI IN POLITIČNA VOLJA

 

Janez Janša je svojim zaslugam dodal še eno:

Na splet je dal trenutek glasovanja o TUL.

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/video-janez-jansa-po-spletu-siri-sokantni-posnetek-100333

 

od 1.29 minute naprej predsednik Bučar ugotavlja rezultate glasovanja o TUL:

180 glasov za, 2 proti, 12 vzdržanih.

“Ugotavljam, da je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejeta s potrebno dvotretjinsko večino glasov.”

 

POZOR:

S tem je bil sprejet še zadnji potreben ustavni dokument, da se je lahko NASLEDNJI DAN, dne 26.6.1991, zgodila URADNA RAZGLASITEV OSAMOSVOJITVE REPUBLIKE SLOVENIJE na trgu pred Skupščino Republike Slovenije.

Za neuke: Država nastane z RAZGLASITVIJO (PROKLAMACIJO), in ne z DEKLARACIJO. Deklaracija je izraz politične volje, nima pa nobenih pravnih učinkov. Pravni učinek ima le PROKLAMACIJA, RAZGLASITEV. Enako, kot pri vsakem zakonu ali drugem pravno zavezujočem aktu: Izglasovanje v parlamentu in podpis predsednika še ne storijo akta veljavnega. Veljati začne z RAZGLASITVIJO – t.j. objavo v Uradnem listu.

 

Navedeno v celoti utemeljuje očitek premišljenega škodovanja državi tistih, ki so lagali o datumu OSAMOSVOJITVE RS in arbitražni tribunal prepričevali, da sta se tako RS kot RH osamosvojili HKRATI, na dan 25.6.1991. To je seveda očitna laž. RS se je osamosvojila 26.6.1991, RH pa 8.10.1991.

Laž je bila namerna in zavestna – čisti politični komplot – s katerim je slovenska KLIKA omogočila sosednji državi položaj stranke v postopku arbitriranja o poteku državne meje RS. Skladno s 5. členom Sporazuma o arbitraži ga namreč ni imela, saj na dan 25.6.1991 ni obstajala. Republika Slovenija pa je bila pred in po razglasitvi osamosvojitve subjekt, saj je v južnoslovansko državo vstopila z UJEDINJENEM dne 1.12.1918, ko se je kot ZEMLJE države SHS (piše v PROKLAMACIJI) “ujedinila sa Kraljevinom Srbijom”. Nič, kar se je dogajalo (ali govorilo) v Zagrebu ni imelo nobene internacionalne pravne subjektivitete niti pomena. Tako je določala Ustava KuK (Ausgleich 1867) in seveda tudi MANIFEST suverena Karla, v katerem je jasno zapisano, da tega, kar morejo storiti dežele Cislajtanije, ne more dovoliti znotraj ENOVITE IN NEDELJIVE KRALJEVINE OGRSKE. Zato je srbska vojska, zaveznica Antante, okupirala teritorije premagane Ogrske – Vojvodino in teritorije južno od Drave, na ozemlje slovenskih dežel pa je stopila šele po razglasitvi nove države, Kraljevine SHS, ko je že bila (tudi) vojska slovenskih dežel.

Lažnivci, ki so lagali o datumu osamosvojitve, so torej zavestno spravili državo Slovenijo v podrejen položaj (KZ 350. člen) napram sosedi, ki je leta 1941 že brez pripomb v celoti priznala vso državno mejo slovenskih dežel od morja pri Reki in po Dravi do sotočja z Muro pri Kotoribi. Stranka v postopku določanja poteka meje moreta biti po določbi Sporazuma o arbitraži samo Republika Slovenija in preostanek SFRJ. Država Slovenija je namreč po razglasitvi 26.6.1991 mejila na preostanek SFRJ, saj drugega subjekta internacionalnega prava onkraj njene južne državne meje ni bilo.

AL