Archive for December, 2014

Monday, December 1st, 2014

Ustavnemu sodišču

Spoštovani!

Beremo lahko Vaš SKLEP o ustavni pritožbi Ivana Janeza Janše – tako ste zapisali.
Sodišče, katerega izrek sodbe smo prav tako lahko brali, je obsodilo (tako so zapisali) Ivana Janšo.
V Vašem SKLEPU pišete o pritožniku Ivanu Janezu Janši. V OBRAZLOŽITVI pišete “Janez (Ivan) Janša”.
Že sama Vaša odločitev je brezobziren poseg v načela parlamentarne demokracije in poseben položaj izvoljenih predstavnikov vsega ljudstva – kar seveda ne počnete prvič – brezsramna zmešnjava z imenom (je katero od imen, ki jih uporabljate, sploh pravo ime?) pa Vas postavlja na mesto, kamor po posledicah Vaših (ne)ukrepov očitno sodite. Niste opazili niti, da zakon o volitvah poslancev v državnem zboru omejuje pravico voliti in biti voljen na (samo in natančno) osemnajst let starosti – v parlamentu pa sedijo ljudje, ki na dan glasovanja niso dopolnili zahtevane starosti. Seveda nimajo mandata, niti ni legalno nič, kar odločijo – niti niso legalni Vaši mandati! Seveda tudi sodniški ne, in noben drug.
Veselo naprej, gospodje, do “končne zmage”!

Andrej Lenarčič

22112014