Komentar k slavnostnemu govoru PR 24062020

Predsednik:

Več kot polovica držav Evropske unije je uvedla taka ali drugačna izredna stanja. Slovenija jih ni.

Hočem reči, da je Slovenija v zapletenih časih razumela pomen tistih demokratičnih vrednot, ki so jo navdihovale v času njene osamosvojitve in so danes naše ustavne kategorije.

Komentar:

Tragedija je, da očitno celo osebe na najbolj odgovornih položajih ne razumejo niti demokratičnih principov kot takih niti ustavne ureditve izrednega stanja v RS. Slavnostni govornik na opustelem prizorišču vseh pomembnih dogodkov v minulih dveh stoletjih – pred prezrto veličastno stavbo slavne slovenske Vojvodine Krajnske (sic!) – je s posebnim poudarkom povedal, da “nismo razglasili izrednih razmer – kar so storile nekatere države – in smo s tem izkazali trdno zavezo demokratičnosti.”
Tragedija! Prav zaradi prikrivanja dejanskega stanja – prikrivanja, da demokratični odločevalski korpus ne deluje normalno, so lahko uzurpatorji političnega odločanja mimo običajnih postopkov počeli svoje sumljive rabote – na vsej sceni, ki jo pokriva izvršno vejevje! Prav zato, da se tako početje onemogoči, je v slovenski ustavi določena razglasitev izrednih razmer, s čemer se prenese odločanje in OSEBNA ODGOVORNOST (!!!!) na predsednika republike, ki je dolžan o storjenem poročati državnemu zbori nemudoma, najkasneje pa šest mesecev potem, ko se po poteku izrednih razmer zbor zopet lahko sestane.
Iz aviona se vidi, da je na ta način zagotovljena demokratičnost (predsednik države je neposredno izvoljen od vseh državljanov!) in še zlasti preglednost in odgovornost odločanja.
Hudo je v državi, v kateri vodilni družbeni segmenti po vsem sodeč nimajo pojma ne o državi ne o demokraciji…..znajo – tako izkušnja – pa izredno stanje dobro izkoristiti tako, da ga ne razglasijo, in vse v neurejenih okoliščinah storjeno izmaknejo demokratičnemu nadzoru.

Leave a Reply