Archive for January, 2013

arbitraža – aktualno

Sunday, January 27th, 2013

Ker so skuhali, kar so skuhali, toda v “počenem loncu”, namesto da bi pravočasno uredili lonec – dokončali osamosvojitev – je prav ponoviti objavo pripomb k volilnemu programu vladajoče stranke:
Predlogi SDS – 6.7.2011

Iz besedila / povabila k dodatnim predlogom oz. komentarjem vzpodbudno izstopa zlasti stavek: “Slovenska demokratska stranka zaupa podjetnikom in bo storila vse za razmah njihove ustvarjalnosti in uspeha na trgu.” saj obeta, da utegnejo v slovenskem političnem prostoru počasi odmreti ostaline zavožene ideologije in režima, katerega usodno premoč v naši sedanjosti razkriva ugotovitev ameriškega ambasadorja ob državnem prazniku Združenih držav, da je v Sloveniji mnogo preveč socializma. Izjava ne preseneča, preseneča pa, da ljudje pri nas v nasprotju z zdravo pametjo pričakujejo, da bodo moderno državo vodili in za propulzivne družbene okoliščine skrbeli ljudje, ki so se “kalili” v “kumrovcih”. Kako naj – za božjo voljo – dedič kardeljanskega “odmiranja države” ali “komunalnega sistema” ustvari in vodi državo!!! Stvar je še bolj zapletena tudi zaradi tega, ker take sorte “kadri” zelo radi oblečejo nov kožuh, oziroma obrnejo plašč po vetru – saj so tudi v propadlem režimu rinili v ospredje največkrat zaradi osebnih ambicij – a potem ni povsem jasno, ali bi bilo bolj škodljivo njihovo vztrajanje v preživelih vzorcih od hlapčevanja novim “modelom” (gospodarjem?). A vendar omenjeni stavek vnaša optimizem in pričakovanje, da država ne bo več gospodarila namesto ljudi, mislila namesto njih, upravljala z njimi in kar je še biserov iz zakladnice dosežkov proslule ideologije Edine Resnice in propadlih inženirjev duš, da bo morebiti vendarle nekoč iz našega besednjaka izginila raba “republiški”, kadar gre za državni, ali pa naših ušes ne bodo mučili komentatorji s TV zaslonov s svojimi “družbenimi proizvodi”, katerim se je zadnji čas – neka nova podvarianta? – pridružil celo “bruto državni proizvod”! Kot da bi vse prišlo prav, da le ni tisto res pravo. Tako nekako so v neki zgodbi oslu natikali zelena očala, da je bil zadovoljen z oblanci. To in ono, vsekakor pa preveč vsega, pripoveduje, kako globoko tičimo v nekih preživelih, propadlih vzorcih. In vsaj rahlo komično, če ne zaskrbljujoče tragično je, da s svetilniki in napotki za “izhod iz Egiptovske sužnosti” v znatni meri opletajo sotrudniki propadlega suženjstva in njih “izdelki”.

Ni dvoma in kriza kriči in tu navedeni predlogi sprememb ustave razkrivajo, da problemi so. Je pa vprašanje, ali je v počenem loncu mogoče skuhati karkoli užitnega. Še tako dobro premišljeni posamezni ukrepi – recepti – ne pomagajo, če je lonec neuporaben. Zgodovina in realno življenje okoli nas pripoveduje, da so lahko recepti različni, jedi pa vseeno dobre. Da pa pri nas nikakor ni mogoče skuhati okusnega obroka že dvajset let, čeprav receptov mrgoli, kaže na to, da je po vsej verjetnosti nekaj narobe z loncem. Ker je v tukaj obravnavanem primeru lonec država, je očitno ta napačno sestavljena. Jo je treba “resetirati” – kakor smo pred časom lahko slišali – če naj stvari delujejo.

Kar je mogoče prebrati v predloženem predlogu ustavnih sprememb ne pušča dvoma, da je ljudi, ki vedo in znajo s posameznimi področji upravljanja države, dovolj, prej citirani stavek o zaupanju podjetnikom pa obeta da bo konec zlorabljanja države za klikarske interese, se torej z recepti – dodajanjem količin in začimb – ne gre zamujati. Predvsem zaradi lonca, ki je glavni problem, ki ga je treba urediti preden se prične s kuho.

Najprej je torej na vrsti država. Razumevanje nje vloge. Njena strukturiranost. Funkcioniranje. Sprejetost. Odzivnost. In smo pri začetku Zgodbe.

Stanje, ki ga danes živimo v Republiki Sloveniji, je derivat vložkov in procesov, ki so kulminirali na začetku 20. stoletja, in se potem kataklizmično sproščali ter nazadnje sprostili leta 1991 v razpadu umetne balkanske tvorbe. Vmes je bilo vsega dovolj in preveč, največ pa uničenja in mrličev. Zadeva bi ne bila tragična, če bi svojo državo zgradili na njenih realnih temeljih, ne pa na gomili razvalin, na ideoloških predsodkih in na izmišljijah. Vsebina te gomile in ostalih naplavin nas tare in teži že dve desetletji, in je torej tako vsebina kot nje količina vsem znana. Ni pa znano dovolj oz. je skrito za ideološkimi podtaknjenimi predsodki, kar je skrito pod to navlako. Če naj država odraža dejansko prepletenost danosti in vzpostavlja idealno součinkovanje dejavnikov, služi torej dobremu počutju, identiteti, poslovni uspešnosti, varnosti, prihodnosti, sožitju prebivalcev, državljank in državljanov, potem so prizadevanja brez smisla, dokler ne odkrijemo temeljev, ki so skriti pod navlako, a hkrati tudi nalašč zanikovani. To zanikovanje bi lahko strnili v nekaj uveljavljenih obrazcev: Hlapci, za hlapce rojeni. Nikoli nismo imeli svoje države. Nikoli nismo imeli svojih vladarjev. Nikoli nismo imeli svojega plemstva. Naša država stoji na kulturi. Nismo vojaki.(Višek sprevrženosti je, da imamo v najimpozantnejši zgradbi, namenjeni parlamentu, sedež univerze!) Že teh nekaj primerov pove, da so temelji skriti pod omenjeno gomilo in navlako, a hujše od tega je sistematična indoktrinacija, katere namen je pozaba lastne preteklosti, odrekanje lastni identiteti. Dokler to počne tujec zaradi svojih koristi, je mogoče razumeti, in je odpor mogoč. A opravka imamo s katastrofo, ko postanejo taka gesla naša, uničevanje in zanikovanje lastnih temeljev pa politični in znanstveni progam pod zastavo domoljubja in osvoboditve.

Ključno dejanje, ki je določilo, kaj bo z nami danes, se je zgodilo ob koncu prve svetovne vojne. Do tistega trenutka smo bili Slovenci tisoč let in več, pač vso znano, dokumentirano zgodovino, sestavni del razvijajoče se evropske civilizacije. Živeli smo svoje življenje v obliki in na način, kakor je bilo to v različnih dobah v navadi. Vsekakor pa smo živeli v svoji domovini, v svojih deželah, ki smo nje in njih pojave z lastnim delom oblikovali, jih poimenovali v svojem jeziku in v tem jeziku tudi uresničevali vse svoje družbene potrebe. Z jezikom in kulturo smo se seveda predstavili sebi podobnim v sosedstvu. “Zraven” smo bili pri vseh ključnih atributih državnosti in javnega udejstvovanja – od diplomacije do vojske in državne uprave. V korak smo stopili z najpomembnejšo zgodbo moderne zgodovine – izumom tiska in s knjigo. Velikansko (za tiste čase) število knjig v jeziku “hlapcev in dekel” bi bil popoln nonsens, če bi jih ne brali tisti, ki so jih plačali – to pa je bil parlament dežele Krajnske. Je torej bila slovenščina nekaj takega, kot tisto, kar dandanašnji birokracija stlači pod kategorijo “jezik v javni rabi”! “Zraven” smo bili v znanosti in tehniki. In imeli smo svojo državo – celo več njih – in seveda tudi svoje vladarje.
Krik, da nismo nikoli imeli svojih vladarjev, postane smešnica takoj, ko pogledamo čez planke. Veliki Rusi so imeli zelo malo “svojih” carjev/caric. Večina so bili Nemci. Nemec je bil celo prejšnji moskovski patriarh! Pa ni zaznati, da bi Rusi vsled tega imeli kak problem. Čehi so imeli za kralja Habsburžana. Madžari tudi. Bolgari so imeli Nemca, Sakskoburggotskega, Romuni prav tako Nemca. Angleški kralji so hannoverskega rodu in so si le “zaradi lepšega” (ko so se igrali vojne z bratranci) izmislili kamuflažni naslov “Vindsorski”! Švedom je kraljevsko dinastijo dostavil Napoleon – čistokrvnega Francoza. Španci so “prenašali” ali Habsburžana ali kakega Bourbona. Še danes ga imajo čisto za svojega. Fraza “lastni vladarji” in lamentiranje s tem v zvezi je torej napaka v razumevanju sistema. “Lasten” je tisti vladar, ki ga ljudstvo izbere ali potrdi “na krajevno običajen način”! (Kakor danes predsednika ali parlament). Slovenci smo že v pradavnih časih svoje vladarje potrjevali na celo posebej zanimiv/odmeven način. In Habsburžani – vladarji do časa prej omenjenega “ključnega dejanja” – so bili tolikokrat potrjeni kot vojvode v deželah, v katerih smo živeli, in so živeli tudi oni(!), da so v stoletjih pač dobili dedno pravico in je bilo potrjevanje zgolj formalnost. A bilo je!
Krik, da nikoli nismo imeli svoje države je nič manj smešnica, kot ono z vladarji. Še hujša, do neke mere zaradi posledic tudi tragična, smešnica je manipulacija “proračunskih zgodovinarjev”, ki zavzeto razlagajo, da ne gre zamenjavati države danes z državo nekoč, v isti sapi pa odrekajo Slovencem lastno državo, ker nekoč nismo imeli takšne, kot je v navadi danes. Kakršnakoli že je bila država nekoč, pa preje pa kasneje, dejstvo je, da so bile to naše dežele, v katerih smo živeli in zanje počeli marsikaj, tudi umirali, ko smo jih branili. Da so bile te naše dežele države, pove že etimologija, saj beseda dežela pomeni v slovenščini državo. Beseda država je prišla v naš jezik od drugod. In so imele te naše dežele/države tudi vse atribute, ki določajo državo. Imele so ozemlje, mejo, državljane in oblast. Vedno znova so se pojavljala dejanja in dokumenti, ki so izpostavili to državnost. Francoske vojne v času Napoleona so prinesle mirovne sporazume (torej dokumente internacionalnega prava), v katerih so naše dežele v francoščini poimenovane états héréditaires (dedne države!). Cesarski patent iz leta 1804, s katerim je Habsburg z uvedbo dinastičnega naslova “cesar Avstrijskega cesarstva” nadomestil izgubljeni cesarski naslov Rimskega cesarja, ki ga je ukinil Napoleon, natančno zapiše, da ta naslov v ničemer ne zadeva zgodovinske avtonomije dednih držav/vojvodin. Ob znameniti Poravnavi leta 1867, s katero se je začelo zadnje dejanje habsburške vladavine na ozemlju Avstrijskega cesarstva in kraljevine Ogrske, se je odrazila tudi internacionalnopravna subjektiviteta naših dežel/držav. Zapisano je namreč v tem dokumentu, da Dvojno monarhijo sestavljajo Kraljevina Ogrska in vojvodine in kraljestva, ki imajo svoje predstavnike v cesarskem svetu na Dunaju. Državni subjekti, ki stopajo v odnose z drugimi državnimi subjekti, so brez dvoma subjekti mednarodnega prava.

Slovenci smo torej od nekdaj in vedno imeli svoje države in svoje vladarje. To dejstvo toliko bolj izstopa, če – le kot ekskurz – pogledamo k južnim sosedom, s katerih državnostjo se mnogi postavljajo, in so na tistem prividu tudi naši politiki, ki so lastno državnost navdušeno ignorirali, gradili neko bodočo usodo Slovencem.
Južni sosedje so morebiti imeli neko državo v nekem davnem času nekje bolj južno. Kar je dovolj natančno dokumentirano, je dejstvo, da so oblast, in to absolutno, “na madžarski način”, ki ni dovoljeval suverenih vojvodin, kakršne so bile v navadi v Rimskem cesarstvu, prevzeli v dobi, ki je zgodovinsko dokumentirana, madžarski kralji, ki za svojo vladavino nad temi ozemlji niso potrebovali nobenega soglasja/potrditve. In so obravnavali svojo kraljevino kot celovito in enovito. Tako celovito in nedeljivo je bilo ozemlje kraljevine Ogrske do konca KuK. Zaradi te celovitosti ni uspel poskus trializma nadvojvode Ferdinanda, in to celovitost je zapisal v svoj Manifest zadnji cesar Avstrije in kralj Ogrske, Karl I., kjer je posebej poudaril, da razkosanja celovite kraljevine Ogrske ne more dopustiti. Na celovitost je namreč prisegel, ko je prevzel madžarsko krono. Od neke lastne državnosti onkraj mejnih rek v neki sivi davnini torej ni ostalo dosti. Nasprotno pa je državnost slovenskih dežel trajno in dokumentirano dejstvo od začetkov zapisane zgodovine do vključitve dežel v južnoslovansko tvorbo decembra 1918.
Slovenske dežele z lastno oblastjo in vsemi drugimi državnostnimi atributi so se na podlagi obstoječih dejstev, ki jih je evidentiral Karlov Manifest z dne 16. oktobra, lahko legalno in legitimno združile svobodno med seboj in z drugimi subjekti mednarodnega prava. Tiste dežele Avstrijskega cesarstva, v katerih so bili državljani nemškega jezika v večini, so se že 21. oktobra združile v Nemško Avstrijo. Tudi slovenske dežele in večinsko slovenski del Štajerske in Koroške so se združile pod oblastjo ljubljanskega Narodnega sveta, a ne z namenom sestaviti – končno (!) – samostojno Združeno Slovenijo, marveč so domači politični voditelji s sumljivim mandatom (dejansko ga za kaj takega niso imeli) skupaj z zagrebškim Narodnim vijećem 1. decembra 1918 v Beogradu razglasili združitev s Kraljevino Srbijo. Srbski regent Aleksander je na Pavelićevo adreso, v kateri je ta naglasil, da se država SHS združuje s kraljevino Srbijo, odgovoril, da ga veseli, da se DEŽELE DRŽAVE SHS združujejo s Kraljevino Srbijo. S tem je na diplomatsko običajen način dezavuiral Pavelićevo izjavo, saj država SHS ni bila nobena država, slovenske dežele v njej pa so bile, in le z njimi se je, kot enaka z enakimi, smela združiti Kraljevina – država Srbija. Hrvaško in Slavonijo pa je obravnavala tako, kakor jima je dejansko šlo – kot okupirano madžarsko ozemlje (enako Vojvodino in Slovensko krajino), katerega usodo je kasneje določil sporazum v Trianonu.

Državnost in avtonomija slovenskih dežel v trenutku vstopa v leta 1991 razpadlo balkansko tvorbo je torej na dlani. Razlogi, da so se voditelji Slovencev l. 1918 odločili, kakor so se, in Slovencem odrekli državno samostojnost v Združeni Sloveniji, ki je bila po stoletju krčevitega boja končno na mizi in utemeljena na isti ustavnopravni podlagi, kot so jo imele “nemške”, ki so ustanovile Nemško Avstrijo, pa so dosti manj jasni. (“Maiestät, zu spät” – Korošec – “posel” je bil očitno že sklenjen in usoda Slovencev zapečatena z genocidno-idiotsko farso “troedinega plemena”.)
Notranjo logiko oz. mehanizme, ki so na delu v tej zvezi lepo ponazarja najnovejša iznajdba vodilnega nacionalnega zgodovinarja, specialista za to obdobje, ki jo je zapisal v obliki: Če bi ne ustvarili Jugoslavije, bi nas razkosali. Ta dosežek človeškega (?) uma je fenomenalen. Izpovedba je namreč nastala na tako popolnoma in vsestransko razkosanem “slovenskem truplu”, da si popolnejše razkosanosti ni mogoče niti misliti. In to razkosavanje se je začelo in razdivjalo šele po iznajdbi in uresničenju balkanske tvorbe. Do zadnjega trenutka je bil Trst največje slovensko mesto in središče slovenskega delavstva, Gorica pa kulturno, cerkveno in slovensko politično središče vse Primorske z izdatnim učinkovanjem v vseh ostalih slovenskih deželah. Celovec je bil srčika slovenske knjige in založništva brez primere. Krajnska in južna Štajerska sta bili nemudoma okupirani s tujo vojsko, vojsko tujega jezika in tuje pisave, ki je preplavila deželo nič manj, kot italijanska okupirano Primorsko. Razlika je bila le v tem, da so se Primorci smeli upirati, Krajnci in Štajerci pa ne, saj so bili “osvobojeni”! Česa? Lastne državnosti in identitete! Ne univerza, ne akademija znanosti nista smeli nositi slovenskega imena. “Nepodobni učitelji” so se čez noč znašli globoko na Balkanu, občutljivo področje zgodovine pa so na univerzi itak prevzeli tuji profesorji. Bilanca pobojev in usmrtitev v seštevku po skoraj sto letih nasilja in destrukcije nacionalne samobitnosti skoraj ne pokaže razlike glede na “cono”: ali italijanske ali jugoslovanske okupacije. Koroška in madžarska “okupacija” in stanje ondod je sui generis! Dežela Koroška in del Slovenske krajine sta namreč ostala v okviru svojega dotedanjega širšega državnega okolja. S tem, da se je vsaj na Koroškem silovito razmahnil protislovenski sentiment, prisoten seveda že oddavna, le da je tokrat dobil krila na podlagi nespornega dejstva, da so nekateri sodržavljani slovenskega jezika pomenili tistim nemškega jezika in ostalim “koroško razpoloženim” očitno “nevarnost za enotnost in celovitost tisočletne države/dežele”, ki so jo hoteli “Slovenci – Čuši” poriniti pod tujo balkansko monarhijo. Najprej štajerska (Maistrova) in krajnska, potem pa še srbska vojska so bile za Koroško vsekakor tuj agresor in “jugoslovanska” grožnja. Da to drži, dokazuje Maistrov “uspeh” na Štajerskem, kjer sta bila Maribor in Ptuj prav toliko “nemška”, kot Celovec na Koroškem, pa je vseeno prišlo do razdelitve dežele brez vojaških spopadov, saj so bili akterji “domači”, znotraj ene države. “Umiritev” mariborskih nemškutarjev ni bila vojna, niti ni bila podobna silovitim spopadom, ki so izbruhnili na Koroškem, ko so tja prišle Maistrove enote in kasneje, ko je intervenirala srbska vojska in povzročila “dokončno izgubo Koroške” – ki je bila dejansko in dokončno izgubljena že tisti hip, ko je Korošec zavrnil Manifest in Slovenci na Koroškem niso bili vključeni v državne organe, ne pa šele s plebiscitom, katerega izid je bil logična in neizogibna posledica ravnanj odgovornih udeležencev. O usodi, ki je doletela koroške “domorodce” v “zibelki slovenstva” zaradi tako zavozlane konstelacije takoj po razpadu KuK, pa v času Anschlussa, in še po vojni, in ki je storila obupni “poslednji boj” Slovencev na Koroškem popolnoma brezupen, pa dovolj nazorno pripoveduje najnovejši “dosežek” na Koroškem, ko se je nosilna nacija dežele končno, po komaj stoletju, znašla na ravni nekaj kvadratnih metrov “Ortstafelnov”. Slutnja, da situacija na Koroškem čaka Slovence tudi drugod v njihovih deželah, ni ravno popolnoma brez vsake osnove, če le pogledamo okoli sebe. Že na državnih proslavah je kaj slovenskega odveč ali pa se kot slovensko podtika “tuja učenost”.

Raznarodovalno nasilje, spremljajoče usodo Slovencev, ki so od nekdaj živeli v svojem okolju, še danes odzvanjajočem njihovo sobivanje z naravo in svojimi deželami tako v zunanji podobi le teh kot v imenih naravnih pojavov in govorici, ki odzvanja še dandanašnji marsikje, se je stopnjevalo hkrati z imperialistično in rasistično obsedenostjo, ki je zajela Evropo in svet v devetnajstem stoletju. “Sovražni prevzem” je sistematično radiral narodov zgodovinski spomin, istovetenje z deželo/državo, njenimi atributi, z vojsko, oblastjo, z dosežki od političnih prek znanstvenih in kulturnih do državniških, in hkrati imputiral občutek tujosti, prihajaštva, odvisnosti od “bratovske ljubezni”! Na ta način je slovansko sosedstvo vsaj enako učinkovito, če ne morebiti celo bolj, kot nemški, italijanski in madžarski šovinizem, “spreminjalo narodni značaj Slovencev” (Kocbek je take vrste nasilje nad entiteto institucionaliziral v svoji znameniti točki programa OF).
Bilo je tako, da se je obramba Slovencev pred plazom nemškega šovinizma in italijanskega iredentizma sprevrgla v popolno podreditev tretji strani, ki je stisko Slovencev izrabila za lastni dobiček. Projekt Jugoslavija je bil vsekakor izpeljan na račun življenjskih interesov Slovencev in v največjo korist prvega soseda, ki se ja račun slovenske državnosti zavihtel s položaja teritorija ogrske kraljevine v subjekt državnega prava kot nekakšna republika znotraj Jugoslavije in si zvijačno ter z etničnim čiščenjem prisvojil ogromno ozemlja slovenskih dežel, ki so jih zvabili v zlokobni projekt (“Grobovi tulijo”). Namesto “narodne rešitve” smo se Slovenci znašli razkosani, zatirani, osiromašeni, pobiti, pregnani v tujem svetu, prikrili so nam državnost in usodno načeli nacionalno (samo)zavest in identiteto. Zato ni bilo nobeno presenečenje, da nosilci osamosvajanja prejkone niso imeli pojma, kaj osamosvajajo. Različni dokumenti, celo ustavni, razkrivajo, da niso dosti vedeli niti o tem, kako. V tej luči je pravzaprav še dobro, da je danes tako, kot je. Bilo bi lahko še slabše, saj so imeli interesi prvega soseda očitno prosto pot in predane sodelavce med vodilnimi tostran. A to je do neke mere razrešil Sporazum o arbitraži.
Ta premislek, izzvan s pozivom h komentiranju Predloga SDS, se mora omejiti na “lonec”, omenjen na začetku. Vsak dan znova namreč lahko poslušamo vprašanja, kako razrešiti gordijski vozel, v katerem tiči naša država. Kot že rečeno, ni rešitve v nobenem receptu ali kuharju, dokler lonec ni v redu, dokler se v njem kuhati ne more. Skuhati se pa v naši državi ne more nič užitnega za državljanke in državljane in druge prebivalce, dokler bo Republika Slovenija s seboj vlačila vso navlako, zaradi katere se je morala osamosvojiti. Dejansko stanje je podobno zgodbi človeka, ki se je znašel v kloaki, se po čudežu nekako izvlekel, potem pa pustil na sebi vso nesnago, namesto da bi se opral.

Iz dosedaj povedanega je razvidno, kaj in zakaj je leta 1918 na slovenski strani vstopilo v novonastalo južnoslovansko državno tvorbo. Da so to bile slovenske dežele/države pod vladavino Narodnega sveta v Ljubljani, ki je skladno z ustavnim aktom in na njem utemeljenim uradnim naznanilom zvezni administraciji na Dunaju prevzel vsa ustavna in zakonska pooblastila v slovenskih deželah Primorju (Goriška, Trst, Istra z otoki), Krajnski, povsem slovenskem delu Koroške, in na južnem delu Štajerske – po dogovoru z Gradcem. Naknadni sporazum v Trianonu je priznal Kraljevini SHS še večji del Slovenske krajine prek Mure do Drave in določil mejo na Dravi od Zavrča do sotočja z Muro pod Kotoribo, ki je bila vedno meja med Slovensko krajino in Hrvatsko znotraj Kraljevine Ogrske. Nobena hrvaška lokalna uprava – državne nobene ni bilo, razen ustaške med Drugo vojno in potem od 8. oktobra 1991 naprej – nikoli ni segala preko Drave na teritorij Slovenske krajine. Prevzem državne oblasti na tem ozemlju – kakor seveda tudi na ozemlju Primorske (Istre in otokov) – po razglasitvi hrvaške samostojnosti 8. oktobra 1991 je šolski primer okupacije. Obnašanje slovenske politike takrat pa, upoštevajoč nekatere pikantne posebnosti, zasluži precej grobo, neprijetno oceno.
Danes je oddaljenost od dogodkov že tolikšna, da je slika dokaj jasna. Pokazalo se je, da je v nasprotju z vsakim pravom, mednarodnim pa še posebej, slovenska osamosvojitev potekala ob popolni ignoranci dejanskega državnopravnega in internacionalnopravnega položaja. V nobeni obliki ni bilo upoštevano, kaj je v Jugoslavijo vstopilo, in da mora to isto tudi izstopiti iz nje ob osamosvojitvi. Predmet eventuelnih pogovorov so lahko le tista dejstva, zaveze in koristi, ki so nastale v času sobivanja znotraj skupne države. Posebno poglavje, ki neposredno zadeva aktualno krizo in vprašanje, kako iz nje, je strukturiranost osamosvojene države, pri kateri zaradi ignoriranja zgodovinskih dejstev in danosti prevladuje vse tisto nezdravo, slovenski državnosti in identiteti nasprotno, kar se je nagrmadilo na slovenske hrbte znotraj Jugoslavije in je povzročilo splošno soglasje, da je treba ven. Ja, ven je šel spak, ki je nastal znotraj Jugoslavije, ne pa tisto, kar je šlo leta 1918 vanjo.
Če je tisto, kar je nastalo iz slovenskih dežel znotraj Jugoslavije, pognalo Slovence v rešilni beg, potem se je treba predvsem tega bremena znebiti! Treba je vrniti državnost slovenskim deželam, seveda tudi državnostne atribute in identiteto njih državljanom ter drugim prebivalcem različnih etnij, ki od nekdaj tam prebivajo, ter vzpostaviti zvezno republiko, kot uresničitev pradavne želje Slovencev, ki so jo njihovi voditelji leta 1918, ko je bila “Zedinjena Slovenija” že na mizi, po nemarnem zapravili za skoraj sto let, in povzročili nepopisno škodo ljudstvu. Osamosvojitev je omogočila postaviti državnostno strukturo Slovenije na njene prave, zdrave temelje. Ker to ni bilo storjeno, nas tepejo krize in težave, ki jih sicer ne bi bilo. Vsaka dežela zase zna dosti bolje prisluhniti svojim potrebam in jih vskladiti z možnostmi. Zvezna administracija lahko dosti bolj racionalno a hkrati učinkovito izvršuje klasična “zvezna” pooblastila in naloge na zunanjem in notranjem področju. Zvezna strukturiranost države hkrati odgovarja v celoti zahtevam EU po regionalizaciji, brez dvoma pa tudi sama po sebi pomeni neposredno pomoč, možnost učinkovitega sodelovanja pri reševanju življenjsko pomembnih vprašanj Slovencev v deželah onkraj državne meje. Usodnost stanja, ko vlade dežel v sosedstvu pri reševanju problemov “svojih” Slovencev nimajo pravega sogovornika na tej strani, se je v vseh svojih dimenzijah razkrila prav ta čas v deželi Koroški. Stanje na italijanski strani tudi pripoveduje o tem. In seveda na Madžarskem – vprašanje trenutno zasedenih delov slovenskih dežel pa glasno vpije svojo resnico. Prekinitev ignorantskega obnašanja in upoštevanje dejanskega stanja – torej ustavna preureditev države v zvezno republiko dežel – bo vzpostavilo tudi ugodno ozračje, da bodo pozitivne možnosti, ki jih ponuja Sporazum o arbitraži glede južne državne meje, prišle do izraza, in jih bo slovenska vlada s predstavitvijo internacionalnopravno relevantnih dejstev, kakršna terja Sporazum o arbitraži in z njimi razpolaga le Slovenija, tudi v celoti izkoristila.

Popravilo “lonca”, ali “resetiranje države” – če tako bolj všečno zveni – v zvezo dežel, s katerimi se prebivalci še danes, kljub skoraj stoletni destrukciji še vedno identificirajo, bi v trenutku omogočilo kuharjem, da bi končno skuhali Slovencem in ostalim državljankam in državljanom ter prebivalcem Zvezne republike Slovenije za zdravo sobivanje potrebno, tečno “hrano”.
Vsa sprevrženost stanja vsak dan znova bruhne na plano – celo na državnih proslavah…

Arbitraža

Saturday, January 26th, 2013

http://www.siol.net/novice/svet/2013/01/pogacnik_savudrija_arbitrazni_sporazum.aspx
ANDREJ LENARČIČ, KOMENTAR, 25. 01. 2013

PETEK 25.01.2013, 15:07
(Č)lanek: Pogačnik: Meje do Savudrije ne moremo zahtevati, razen če …
(K)omentar: Med rutinskimi novinarskimi poročili so se v zvezi z arbitražo končno znašle misli renomiranega strokovnjaka. To spodbuja sproščen in kritičen pristop k zadevi, saj je zagotovljeno, da globlje ni mogoče pasti.
(Č): Ljubljana – Zdaj, ko arbitražni sporazum velja, je nekoliko problematično posegati v časovna območja pred kritičnim datumom. Če bi želeli to uveljavljati, bi morali to storiti prej, je opozoril dr. Miha Pogačnik.
Kot poročajo nekateri hrvaški mediji, naj bi Slovenija glede arbitražnega sporazuma povečala svoje apetite in naj bi po novem zahtevala cel Piranski zaliv, vse do Savudrije. O tem smo že poročali, in sicer, da so nekateri iz t. i. koalicije prvakov strank menili, da bi pred arbitražnimi sodniki zagovarjali državno mejo skladno z zgodovinskimi mejami občine Piran, ki je potekala do rta Savudrija.

O zgodovinski meji in upravičenosti morebitne zahteve Slovenije smo se pogovarjali s profesorjem mednarodnega prava na Evropski pravni fakulteti Mihom Pogačnikom, ki je za Planet Siol.net pojasnil, da je ključno razumeti pojem kritičnega datuma. To je datum stanja, o katerem odloča arbitraža, in je tudi datum, ko je spor nastal. Ob tem je opozoril, da sta se obe državi dogovorili, da je ta datum 25. 6. 1991, ko sta obe državi postali samostojni.
(K): Če torej velja, da je “kritični datum” datum stanja, o katerem odloča arbitraža – čeprav ni to nikjer zapisano – in če je to datum, ko je spor nastal, problema ni. 25. 6. 1991 je Republika Slovenija razglasila in uveljavila državno samostojnost. Jugoslovanska republika Hrvatska svoje državne samostojnosti kljub poprejšnjemu dogovoru ni uresničila. (To je storila šele 8. 10. 1991) Osamosvojena država Republika Slovenija je torej na kritični datum imela državno mejo z Jugoslavijo in ne z jugoslovansko republiko Hrvatsko. Vojska Jugoslavije je zaradi osamosvojitve začela agresijo na samostojno Slovenijo. Ni napadla republike Hrvatske, ker je bila ta del SFRJ. Teza, da je ta datum 25. 6. 1991, ko sta obe državi postali samostojni., torej da sta na ta datum “obe državi postali samostojni”, nima nobene zveze z realnostjo.
(Č): Arbitraža zavezana razsojati na podlagi stanja na kritični datum
“To pomeni, da je vsakršna razprava o tem, kje so meje potekale pred tem, pred drugo svetovno vojno, pred prvo svetovno vojno, za kralja Matjaža in podobno, povsem odveč,” saj je, kot je pojasnil Pogačnik, arbitraža po sporazumu zavezana razsojati na podlagi dejanskega stanja na kritični oziroma presečni datum, ki je 25. junij 1991.
(K): Tudi to, da naj bi bila arbitraža po sporazumu zavezana razsojati na podlagi dejanskega stanja na kritični oziroma presečni datum, ki je 25. junij 1991., ni nikjer v Sporazumu zapisano – ni pa nič narobe, če se tribunal osredotoči na stanje na ta dan. Navsezadnje je to stanje, ki ga mora predstaviti Slovenija, dolžan preveriti. Zapisano pa je v Sporazumu natančno, da je dolžnost arbitražnega tribunala določiti potek (državne) meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko (ki je nastala 8. 10. 1991), in da je zavezan načelom in pravilom internacionalnega prava. Vendar niti s tem ni problema. Dejansko stanje na ta ključni datum je namreč na dlani: Republika Slovenija je bila na kritični datum samostojna in suverena država, ki je mejila na preostali del države Jugoslavije (SFRJ). Če hoče tribunal izpolniti nalogo in določiti potek državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko, mora najprej ugotoviti, kje je bila državna(!) meja države Slovenije s preostankom SFRJ (“v okviru SFRJ”) tistega kritičnega dne, ko se je država Republika Slovenija osamosvojila. Dikcija v Sporazumu pove, da državna meja na kritični datum obstaja, tribunal je dolžan le določiti nje potek.
(Č): Zdaj, ko arbitražni sporazum že velja, je tako po njegovem mnenju nekoliko problematično posegati v časovna območja pred kritičnim datumom. Če bi želeli to uveljavljati, bi morali to storiti prej, vendar pa to ni bila edina napaka, ki je bila storjena glede arbitražnega sporazuma.
(K): Določiti potek državne meje med osamosvojeno državo Republiko Slovenijo in SFRJ(Jugoslavijo) je popolnoma nemogoče brez upoštevanja dejanskega stanja na kritični datum. To stanje je pa prav tako nemogoče določiti brez vpogleda v internacionalno pravno stanje pred tem datumom – z drugimi besedami brez upoštevanja, da se Republika Slovenija ni odcepila od skupne države, marveč je iz nje izstopila /se razdružila kot subjekt. Izstopila pa je in se ni odcepila, ker je v skupno državo, ki se je v trenutku razdružitve imenovala SFRJ, vstopila kot subjekt, natančneje kot (slovenske) dežele, ki so se na podlagi ustavnega akta z dne 16. 10. 1918 združile s sklepom predstavnikov vseh narodnih svetov slovenskih dežel pod oblastjo Narodnega sveta v Ljubljani, ki je dne 31. 10. 1918 prevzel v teh deželah vsa ustavna pooblastila. To internacionalno pravno stanje, ki pomeni tudi teritorialno celovitost dežel in njihovo državno mejo, se z vstopom v novo jugoslovansko državno tvorbo ni v ničemer spremenilo, niti tega stanja (v okviru Jugoslavije/SFRJ) ni odpravil noben kasnejši veljavni sklep.
Katere so (vse) napake, “storjene glede arbitražnega sporazuma”, avtor ne pove. Ni pa nobenega dvoma, da je storjena usodna napaka, če tribunalu ni predočeno dejansko stanje na “kritični datum”(kar sicer terja tudi pisec tega članka!).
(Č): Pomembno je dokazovanje
Običajno je tako, da države svoje meddržavne meje urejajo v trenutku njihovega nastanka. Zato se Pogačniku zdi najprimerneje upoštevati presečni datum, kar pa to zagotovo ne pomeni meje na kopnem delu Savudrijskega polotoka, ki je bil pod hrvaško suverenostjo.
Postavlja pa se vprašanje, kako je z nadzorom celotnega akvatorija. Pri tem je pomembno dokazovanje. Kot je pojasnil, morata obe državi dokazati, kakšno je bilo stanje na dan 24. 6. oziroma 25. 6. 1991 zjutraj, ob nastanku novih držav. To dokazovanje pa ne pomeni, da nekdo samo reče “to je moje”, ampak se mora to dokazati.
“Kdo je izvrševal pravno oblast, policijsko oblast, sodno oblast, kdo je nadzoroval ozemlje z vidika okoljevarstva ipd. Vse skupaj se bo reduciralo na to, da se bo dokazovalo, kam so hodili otroci v šolo, ali je pošto nosil slovenski ali hrvaški poštar, ali so imeli na hišah slovenske ali hrvaške hišne številke, se pravi rdeče ali modre, kateri gasilci so prišli v primeru požara, kam so hodili v zdravstvene domove, na katero električno omrežje so bili priključeni, katera policija je intervenirala v primeru neredov, katera sodna oblast je urejala zemljiška, lastninska in druga civilnopravna in upravna stanja,” je navedel Pogačnik.
(K): Dne 25. 6. 1991 sta na ozemlju znotraj mednarodno priznanih meja SFRJ obstajala dva suverena subjekta: SFRJ (brez Republike Slovenije) in Republika Slovenija. Problem državne meje na ta dan je po propozicijah Sporazuma o arbitraži torej problem Republike Slovenije in SFRJ. Kakršnokoli “dokazovanje” na ravni današnja Republika Slovenija in Republika Hrvatska nima nobenega pomena, ker na kritični datum ni bilo nobene hrvaške suverenitete. Kar je nastalo kasneje, pa po določilih Sporazuma o arbitraži za nalogo arbitražnega tribunala – torej za določitev poteka državne meje – nima nobenega pomena. V zvezi z izvajanjem pooblastil različnih organov znotraj države SFRJ do presečnega datuma je treba razločevati med lokalnimi organi in državnimi organi. “Lokalni organi” glede na propozicije v Sporazumu ne igrajo nobene vloge. Glede organov, ki so izvajali državna pooblastila, je dovolj pogledati “okrugli štampilj”, pa je jasno, katera in čigava pooblastila so ti organi izvajali. (Če zaglavja dokumentov ne zadoščajo).
(Č): Katera država je izvrševala pretežni del suverenosti?

Vse to so podatki oziroma dokazi, ki jih bosta morali predložiti obe strani, in tista, ki jih bo zbrala več in bolj kakovostne, tista bo utemeljila svoj primer.
(K): Republika Slovenija je dolžna in to ji nalaga Sporazum o arbitraži, predložiti dokaze o državnosti slovenskih dežel, njih teritorialni celovitosti in državni meji ob vstopu v novo južnoslovansko državo leta 1918. Ker v času trajanja te južnoslovanske države nihče tega stanja (v okviru države, ki se je ob osamosvojitvi Slovenije imenovala SFRJ) ni kvalificirano spremenil, je to stanje obstajalo tudi v trenutku osamosvojitve. Arbitražni tribunal, ki je dolžan upoštevati načela in pravila internacionalnega prava, bo na podlagi predloženih dokazov in dejstev lahko ugotovil obstoj in določil potek te državne meje. Toliko lažje, ker je še marsikje zaznamovana na terenu samem, določajo jo pa tudi veljavni mednarodni sporazumi (npr. Trianon). Nenazadnje je ta meja skoraj v celotnem poteku obveljala že v trenutku nastanka nacistične tvorbe NDH.

(Č): Vse to pa bi, kot je še dejal Pogačnik, moralo biti tudi v memorandumih, kajti memorandum je tisti, ki dokazuje stališča stvari. “Ni dovolj, da rečete, da je bilo nekaj pod našo suverenostjo, ampak je to treba obsežno dokumentirati,” je poudaril in dodal, da ima verjetno vsaka stran ogromno te dokumentacije, ki se je zbirala 20 let od osamosvojitve in še čez. Tista, ki bo znala bolj kakovostno, argumentirano in dokumentirano utemeljiti, da je bila ona tista, ki je izvrševala pretežni del suverenosti na ozemlju na presečni datum, bo arbitražo prepričala proti tisti, ki bo imela manj dokumentov,” je sklenil.
(K): Za prispevek je strokovnjaku treba biti hvaležen. Nekoliko nerodno je le, da avtor odločno oporeka vsakemu ugotavljanju dejstev pred kritičnim datumom, četudi o tem v Sporazumu ni niti besede, hkrati pa brez izjeme napotuje na ogromno te dokumentacije, ki se je zbirala 20 let od osamosvojitve in še čez, četudi Sporazum (5. člen) odreka dejstvom in dokumentom, nastalim po kritičnem datumu, vsako veljavo v zvezi z nalogo arbitražnega tribunala. Sporazum brez sence dvoma določa tudi, da za tribunal pri določanju poteka državne meje republike Slovenije država Hrvatska ne obstaja – oziroma njen obstoj zanj pri izvrševanju njegove naloge nima nobenega pomena, saj je država Hrvatska nastala 8. 10. 1991 (glej PRILOGI)
Izkazano je, da stanje na kritični datum ni noben problem, ker je določljivo. Kazalo pa bi dopolniti člen o nalogi arbitražnega tribunala, saj ni dvoma, da je njegova poglavitna naloga, da sosednji državi, Republiki Hrvatski, odločno in z vso avtoriteto pove, kje poteka državna meja Republike Slovenije, oz. dežel, iz katerih je sestavljena.

Stanje 25.6.1991

Wednesday, January 23rd, 2013

Arbitraža

Wednesday, January 23rd, 2013

SUA VINETA CAEDERE (“Posekati svoje vinograde”)
“Če bi Slovenija pred arbitražnim sodiščem zagovarjala stališča, ki niso skladna z vsebino arbitražnega sporazuma, bi bilo to podobno naravni nesreči.” (Izjava mednarodnega pravnika, povzeto po članku  Zorana Potiča v Delu, 22.01.2012, str. 2)

Izjavi neimenovanega mednarodnega pravnika je mogoče le pritrditi. Težava je, ker iz navedb v omenjenem članku izhaja, da je “naravna nesreča” v obliki totalne katastrofe že tu. Vsebina članka od stavka do stavka niza eno neskladje s sporazumom o arbitraži za drugim – od “zagovarjanje kopenske meje do rta Savudrija” do”celotni potek meje od Lendave do morske meje”, in seveda  “dokazi o poteku meddržavne meje na dan 25.6.1991.”
Sporazum o arbitraži je dosežek v slovenski nacionalni zgodovini brez primere. Njegova izjemnost je najprej v tem, da slovensko državotvorno misel dviga iz stoletnega blata ideoloških, plemenskih, revolucionarnih in vseh mogočih drugih predsodkov in konstruktov  v območje “načel in pravil mednarodnega prava” (Člen 4.). Določbe sporazuma so jasne. Tragično bi pa bilo, če bi sami “posekali svoje vinograde”, in bi ne sledili temu, kar sporazum določa. Žal je iz članka mogoče povzeti, da prav tisti, ki prisegajo na skladnost, le-to vztrajno kršijo.
Kje v sporazumu je npr. govor o poteku državne meje “od Lendave do morske meje”? Ali pa pobuda zagovornikov (?) slovenskih interesov, ki izmišljeni, tudi v dokumentu nikjer omenjeni “meji v Piranskem zalivu” postavljajo alternativo v “občinski” meji na polotoku Savudrija! Kako naj terja spoštovanje določil sporazuma tisti, ki jih na vsakem koraku krši ali jim vsaj sam ne sledi?
Sporazum nalaga arbitražnemu tribunalu preprosto nalogo. Določiti mora potek meddržavne meje na kopnem in na morju. Določiti mora stik Republike Slovenije z odprtim morjem. Dodatno mu nalaga, da odloči glede uporabe plovnih koridorjev. (Brez teh v Jadranskem morju itak ne gre!) Da more izvršiti to nalogo, mu morata strani v sporu predočiti vsaka svoj pogled na tkim. predmet spora in predložiti vsaka svoje ustrezne argumente.
Izjemnost sporazuma je tudi v njegovem  5. členu. Ta pove, da je druga stran v zadevi meddržavne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko preostanek SFRJ, oziroma njegove naslednice, ker SFRJ več ne obstaja. Člen 5 sporazuma namreč natančno določa, da v zadevi , ki je naložena tribunalu, da o njej odloči, nič, kar je nastalo po datumu 25.6.1991, nima nobene vloge ne pomena. Na dan 25.6.1991 pa se je Slovenija osamosvojila od skupne države, v katero so 1.12.1918 z aktom “Ujedninjenje” vstopile slovenske dežele. Navsezadnje je ta država Slovenijo zaradi tega napadla. Slovenija se torej ni razdružila od neke jugoslovanske republike, marveč od države SFRJ. S preostankom te države je imela določeno državno mejo (dežel) od trenutka vstopa vanjo. Nikoli kasneje, do samega trenutka razglasitve osamosvojitve, ta državna meja ni bila spremenjena, kaj šele odpravljena po načelih in pravilih mednarodnega prava. Ker današnja Republika Hrvatska, ki je nastala z odcepitvijo od SFRJ dne 8. oktobra 1991, torej po 25.6.1991, s potekom te obstoječe državne meje ni zadovoljna, je razrešitev problema prepuščena arbitražnemu tribunalu.
Razen še vedno obstoječe in v dokumentih – pa tudi na terenu – določene državne meje slovenskih dežel, ki so v skupno državo vstopile 1.12.1918, Republika Slovenija nima nobenega drugega veljavnega in upoštevanja vrednega mednarodnopravnega argumenta. In samo tega  slovenska vlada sme in ga je dolžna predočiti tribunalu. Kako bo pa tribunal nazadnje razsodil, ni več naša odločitev.
Zagotovo pa “ne bomo točili”, če bomo po svoje in – to je več kot očitno – dosledno v svojo škodo tolmačili določila sporazuma, za povrh pa še tribunalu vsiljevali odločitve, neskladne z načeli in pravili mednarodnega prava, če bomo torej “sami posekali svoje vinograde”!

Ljubljana, 22.01.2013

Andrej Lenarčič
poslanec prvega sklica

Zvezna republika Slovenija

Friday, January 4th, 2013

Spoštovani! V zadevi izjavljam: Ker je pojmovanje tako parlamenta kot države sploh do kraja sprevrženo, in tem sprevrženim predstavam neizogibno slede še bolj sprevržena ravnanja, je odveč vsakršno objokovanje dejanskega dogajanja in reakcij javnosti, dokler ne bo najprej in docela spoštovana veljavna ustava in zakoni, potem pa nemudoma storjeni vsi nujni koraki, da namesto v odcepljeni socialistični jugoslovanski spaki končno zaživimo v osamosvojenih slovenskih deželah, ki so zaradi nesrečnih okoliščin namesto v svobodo – tako kot njihove sestre dvojčice v sosednji, še danes zato uspešni evropski državi – potonile za skoraj stoletje v nasilni, umetni, za našo državnost in identiteto uničujoči združbi. Mednarodna telesa so avtoritarno ugotovila, da se je korumpirana združba razdružila – da je torej razpadla na tiste subjekte, iz katerih je nastala. Da so eden subjektov “ujedinjenja” 1.12.1918 tudi slovenske dežele, ki so se legitimno in legalno, na podlagi ustavnega akta, združile s sklepom narodnih svetov v Ljubljani dne 31.10.1918, je seveda izven sence dvoma.
Dokler ne bomo priznali naše zgodovinske državnopravne strukture, ki še vedno obstaja, saj je nikoli nihče ni ukinil, so vse jamrarije kontraproduktivne in recepti za skuhati karkoli užitnega, smešni, dokler je lonec počen.
Vsekakor ni normalno celim nacijam čez noč zradirati zgodovinsko identiteto! Moji predniki so stoletja živeli kot državljani dežele, v kateri živim tudi sam še danes – in takih je stotisoče – potem pa se od nekod nekdo priplazi, in mojim staršem in njihovim staršem in prednikom z eno besedo odvzame pravico do obstoja – in seveda meni in mojim otrokom pravico do spomina in (samo)zavesti (menda niso “velikih del” v naši tisočletni zgodovini napravili neki vedno znova priseljeni “zombji”!!!???). Povem, da sem že nekoliko utrujen od vedno novih “osvoboditev” in ustanavljanja vedno “novih” držav – kar je vse le bedna in smešna – a žal tudi tragična – pravljičarija. Atributi držav so znani! Med njimi ni pravljic in zgodb, naj bodo še tako herojske. Atributi države so (Montevideo konvencija) 1) teritorij, 2) državljani, 3) oblast – in dodatno: stopajo v odnose z enakimi subjekti. To, in nič več in nič manj. Slovenske dežele so tisočletja imele vse te atribute in naši predniki so bili njih državljani. Enkrat bo treba reči DOVOLJ MANIPULACIJ ! Dovolj sramote, da nas, ki smo bili vedno steber kulture, politike in gospodarstva v Evropi, ta Evropa sploh več ne prepozna.
25.6.1991 so se pod trenutnim poimenovanjem “Republika Slovenija” iz združbe, ki je nastala 1.12.1918, izločile slovenske dežele – subjekti mednarodnega prava, ki so vanjo 1.12.1918 vstopile (tako piše v samem aktu Ujedinjenja). Da glede tega vlada katastrofalna zmeda, dokazuje že govorjenje, da ima Slvenija problem državne meje s Hrvaško. Toda resnica, očitna vsemu svetu, je da se je RSlovenija osamosvojila od SFRJ, saj jo je zaradi tega napadla JLA – vojska SFRJ – ne pa od Hrvaške, ki je bila kot integralni del SFRJ in JLA seveda tudi agresor. Problem državne meje slovenskih dežel, ki so vstopile v Jugoslavijo in iz nje izstopile, torej v nobenem primeru ni problem med RS in RH, marveč med RS in SFRJ (dediči), kar je v členu 5. Sporazuma o arbitraži podpisala, ratificirala in registrirala pri OZN tudi sama Republika Hrvatska. Slovenske dežele itak nikoli niso imele (in še vedno nimajo!) svojih državnih meja s Hrvaško, marveč izključno s Kraljevino Ogrsko. Ta uradna meddžravna meja je v času trajanja južnoslovanske združbe bila v rabi kot administrativna notranja razmejitev. Takoj, ko je ob prvem razpadu Jugoslavije onkraj nastala nacistična NDH, je ta meja postala znova meddržavna. Enako seveda ob osamosvojitvi 1991. Na oni strani je ostal preostanek SFRJ, ne pa RH, ki tedaj ni bila subjekt mednarodnega prava. Dokler ne bo tribunal, ki mu je naloženo na podlagi pravil in kriterijev internacionalnega prava določiti potek državne meje, svoje naloge izvršil, ostaja edina doslej ostoječa mednarodna meja – zarisana v uradnih zemljevidih in zapisana v uradnih dokumentih. Kje poteka, je torej javno znano. Tudi tisti del, ki ni stvar združitve slovenskih dežel oktobra 1918 – to je meja Slovenske krajine na reki Dravi – je mednarodnopravno določen. Določil jo je Trianonski sporazum.

Problem, ki trenutno obremenjuje slovenski javni prostor, torej ni problem receptov, marveč gre za prepoznanje dejanskega stanja na državnopravni in internacionalnopravni ravni. Dolgo se iz svoje lastne državnosti pač ne bomo več mogli norčevati. Če je kakor po čudežu obstala in preživela skoraj sto let ignorance in destrukcije, nismo upravičeni pričakovati, da se bo čudež ponavljal v nedogled. Najprej omogočimo svojim zgodovinskim deželam, da po stoletju “babilonske sužnosti” znova zadihajo svobodno, začno svoje lastne zadeve urejati vsaka po svoje, suvereno, kot so jih vedno, in seveda z ustavno prilagoditvijo priznamo to, kar je sicer pozabljeno “za plotom”, a pravno obstaja: Zvezno državo Slovenijo.
V naravnem okolju, skladnem z danostmi, bo tudi probleme mogoče uspešneje razreševati.

Andrej Lenarčič

From: Drustvo poslancev
Sent: Friday, January 04, 2013 9:57 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Izjava ob tendencioznem poročanju o dopustih poslancev

Izjava

V društvu poslancev 90 smo presenečeni in razočarani nad tendencioznim poročanjem nekaterih medijev v zvezi z delom Državnega zbora RS dne 2. Januarja 2013. Izjava, da si je dopust vzelo 20 poslancev, kar je skoraj večina ne rabi dodatnega komentarja, saj vsak ve, koliko je večina od 90 poslancev v Državnem zboru. Hkrati pa ne razumemo, kaj bi sploh lahko bilo sporno, če poslanci svoj dopust izkoristijo tako, da si podaljšajo praznike, še posebej, če jim delovne obveznosti tega ne preprečujejo? To je ustaljena praksa v vseh sredinah, tudi pri zaposlenih na medijih.

Ocenjujemo, da se s tovrstnim poročanjem med ljudmi namerno ustvarja negativen odnos do politike in zavestno rušenje integritete inštitucij države. To vsekakor ne pripomore k ustvarjalnemu dialogu in sprejemanju konstruktivnih rešitev za dobrobit naše države in državljank ter državljanov.

V Društvu poslancev 90 ponovno poudarjamo, da se nedvoumno distanciramo od morebitnih neetičnih ravnanj posameznikov, kar bi v tem primeru prav gotovo bil izostanek iz službe, brez najave dopusta. Nikakor pa ne pristajamo na posploševanja in pavšalne obsodbe vseh poslank in poslancev ter drugih nosilcev funkcij, še toliko bolj, ker se je v konkretnem primeru povsem neupravičeno problematizirala nesporna pravica, ki vsakemu izhaja iz dela.

dr.Mitja Slavinec

predsednik Društva poslancev 90

Švabsko ogledalo – prepis in dinamični prevod

Friday, January 4th, 2013

ŠVABSKO OGLEDALO

Von hertzoge von Kaerdern rechten.

Wie ain Herzog von Kaernden hett sine Recht von dem lande vnd ouch dem Rich,
Er ist ouch des Roemschen richs Iaegermeister, In svl ouch nieman ze hertzoggen noch ze herren han noch nemen denn die fryen lanttsaessen in dem land, Die sond ouch in ze herren nemen vnd anders nieman, Das sind die fryen geburen des selben Landes die haisset man die lanttsaessen in dem land, Die nemend ainen Richter vnder jnnen selber, der sü der waegst der best vnd der witzigost düchtt, Sie sechen ouch enkain adel noch gewalt an. wan biderbkait vnd warhaitt, vnd tünd ouch daz vff den aid den sy den lanttlütten vnd dem land geschworen habend, Der selb richter fragett dann die lanttsaessen all vnd ouch jettlichen lantsaessen besunder uff den aide, den sy den Richtern dem land vnd lantsaessen geschworen vnd geton hand, Ob sü der selb hertzzaugg dem land vnd den lantlüten nütz vnd gvtt dunke vnd ouch dem land komenlichen sye vnd wol fvge, and fügtt er innen nitt so mvss in das Rich ainen andren herren vnd hertzaugen gen, Ist aber das in der selb herr zü ainem, hertzoeggen wol geuelt, vnd ouch dem land wol kvmtt denn jnnen daz Rich geben hett vnd ouch die lantsaessen, So da der mertall erwellt vnd ze nemen gesprochen ist, wie er jnnen wol geuall
vnd vast gütt beduncke sin, So gautt ouch alles daz land dar mitt gemein Raut arm and rich, vnd enpfachen in gar schoen and erlich als sy ouch von rechtt sönd nach des Landes, gewonhaitt vnd legend im ouch einen graewen rok an, vnd ainen roetten gürtell tünd sy im vmb vnd dar an ain groess roett taeschen als ainem Iaeger maister wol kuntt and füglich ist,
Dar in er leg sin kaess sin brot vnd sin geraettloch, vnd gend jm ouch ain jaegerhorn wol gevassett mitt roten riemen vnd legend im ouch an zwen rautt gebunden bunttschvch and ouh ain grawen mantel lett man jm vber den rock an, und setzen im ouch ainen, Grawen windischen hvtt vff mitt ainer grawen schnür und setzen in dann vff ain veld pfaertt vnd fvrend jn denn zü ainem stain, Der litt enzwüschend, Glanegg vnd dem spitali ze vnser Frow Kilchen und fvren in mitt jerem windischen gesang, Dristund vmb den selben stain vnd singend ouch alle klain ung gross frowen und man, gmainlich und lobend da mitt Gott vnd jeren schoeppffer daz er jnnen vnd dem lant ainen heren geben hautt nach jerem willen,
und darnach so sind im alle sine recht geuallen, wie die genannt sind erre wirdekaitt und Rechtt, die ain hertzaugg vnd herr des landes bilich vnd von rechtt haben sol vnd niessen,
vnd wen der selb vorgenantt Herzog gen hof kumptt, zü dem Roemschen Kaysser, ald zü dem Roemschen Kunig so sol er in den selben klaydern für jn komen, Es sye kaysser oder kunig der denn gewaltig ist, vnd sol denn also ainen hirtzen mitt im bringen, vnd also mitt dem sin lechen enpfachen, vnd wenn daz also beschichtt ainem hertzogen von kaernden. So mag in fürbas nieman uje ansprechen, vor dem Richter des selben landes vmb kain sach, Noch vmb kain schlachtt schulde den ain windischer man der spricht in wol an, vmb schuld vnd vmb ander sachen, Aber vor ey, daz er sine lechen von dem rich enpfache so mag man in wol ansprechen vmb waz Jeman zü jm ze sprechend hett vnd, Der windisch man der jn also ansprichtt mit windischer zungen so sol er sprechen, Er sig rich oder arm ob er es tün wil Das stautt zü jm der da clegtt, Ich enwaiss gutt herr wie du es manist das du mir nitt, dar vmb vffrichtung tvst, dar vff mag, der hertzaug anttwurten, ob er wil ich euwaiss gvtt fründ, was du manist ich verstan diner sprach nitt, vnd da mitt hett er inn dann gantz uffgericht, vnd ist von jm ledig mitt allem rechten vnd daz ist ains hertzog Rechtt von Kaerndern des lantz herren.

Prepisal AL iz
Der Swabenspiegel oder Schwäbisches Land- und Lehen- Rechtbuch
nach
Einer Handschrift vom Jahr 1287
Herausgegeben
von
Dr. F. L. A. Freiherrn von Lassberg
Tübingen
1840
____
SLOVENSKI OBZORNIK

O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH PREDSEDNIKA KRAJNSKE – dinamični prevod

Pravice in dolžnosti predsednika so državnega in regionalnega izvora, izvirajo pa tudi iz ustave Evropske Federacije. (von dem lande vnd ouch dem Rich… Roemschen Kaysser, Roemschen Kunig)

Največ pravic in dolžnosti zajema odgovornost in skrb za človekove pravice, ohranjanje naravnega okolja in naravnih danosti. (Roemschen richs Iaegermeister)

Predsednika države Krajnske izvolijo in ustoličijo državljanke in državljani Krajnske sami. (nieman ze hertzoggen noch ze herren …nemen den fryen geburen)

Državljanke in državljani Krajnske izvolijo na svobodnih in splošnih (fryen geburen des selben Landes die haisset man die lanttsaessen) volitvah v Državni zbor predstavnike vsega ljudstva.(den sy den Richtern dem land vnd lantsassen geschworen vnd geton hand)

Državni zbor izvoli svojega predsednika. (Die nemend ainen Richter under jnnen selber der waegst der best vnd der witzigost düchtt…sechen ouch enkain adel noch gewalt an)

Predsednik državnega zbora predstavi poslancem kandidata za predsednika države. Če poslanci s kandidatom niso zadovoljni, mora predsednik v soglasju s Federacijo predlagati novega kandidata. (mvss in das Rich ainen andren herren..)

Ko je večina poslancev s predlaganim kandidatom zadovoljna, parlament slovesno razglasi novega predsednika države in začno se postopki slovesne umestitve in prevzema pooblastil. (empfachen in gar schoen und erlich)

V slovesnih oblačilih, državnimi simboli in glasbo, ga v protokolarnem odprtem vozilu odpeljejo na Grad k OSARIJU, ki je nacionalni simbol, Spomenik neznanemu junaku v obliki vaške situle in predstavlja zgodovino, ponosne, sijajne in strašne zgodbe iz preteklosti države. (setzen in dann uff ain veld pfaertt vnd furend jn denn zü ainem stain)

Pred OSARIJEM, v katerem so shranjeni ostanki vseh, ki so na ozemlju države izgubili življenje, pa nimajo lastnega groba, potem novi predsednik na predpisani način slovesno priseže in orkester zaigra nacionalno himno. (mitt jerem windischen gesang, Dristum vmb den selben stain)

Obredu prisostvujeta pooblaščenec Evropske Federacije in predsednik Zvezne republike Slovenije. (zü dem Roemschen Kayser, ald zü dem Roemschen Kunig…Es sye kaysser oder kunig der denn gewaltig ist…)

Vsi prisotni, novi predsednik in uradni predstavniki se potem odpravijo v sprevodu na Grajsko planoto, kjer potem v prostorih Urada Predsednika Krajnske novi predsednik prevzame posle, v prostorih gradu, na grajskem dvorišču in na Grajski planoti pa se dogaja ljudsko veselje, ker je država dobila novega predsednika. (lobend da mitt Gott vnd jeren schoeppffer daz er jnnen und dem lant ainen heren geben hautt nach jerem willen)