Archive for January, 2018

Pomisel ob navijanju “država na kulturi”

Wednesday, January 31st, 2018

ob nekem prispevku na Radiu Ognjišče

( http://radio.ognjisce.si/sl/198/komentarji/26238/ )

K prispevku, objavljenem na Radiu Ognjišče 30012018 (Domačija, mrzla mačeha? Matjaž merljak), je mogoče pripomniti marsikaj. A naj pozorno preberemo najbolj v nebo vpijočo neslanost, ki je – toliko v nekakšno opravičilo piščevi prizadevnosti – sicer šlager podalpske “stroke” desetletja, celo stoletja.

Gre za podčrtani odstavek:

Samo dva milijona nas je na tem planetu. Nimamo se ponašati s kralji ali svetovnoznanimi nazivi. Ponašamo se s tistim, kar nas je ohranilo in pred 27-imi leti postavilo na zemljevid svetovnih narodov – z jezikom in s kulturo. Zato rojaki tako s ponosom praznujejo ta praznik, Prešernov dan, ki bo, žal, za marsikoga v domovini, domačiji, pomenil le dela prost dan, priložnost za smučanje ali za nakupe čez mejo.

Že iztočnica zasluži pripombo: Samo dva milijona nas je na tem planetu. je nerodno zapisano, saj napeljuje na misel, da nas je na katerem drugem planetu (ali pa morebiti za Luno) še kaj nametanih…

Nadaljevanje sozveni s klasično šentflorjanarsko lamentacijo, značilno za sistematično, ciljano destrukcijo državljanske samozavesti in nacionalne zavednosti, ki je spremljala rast imperializmov in etnošovinizmov bližnjih sosedov na vseh štirih straneh neba. Zblojena domača klika (morebiti željna “drobtin z miz bogatunov”) je vneto pritrkavala samozaničevalni ignoranci – ignoranci, ki je zanikovala lastno državnost in Slovencem, državljanom svojih dežel, odrekala nacionalno identiteto. Perverzno so iz samozavestnih državljanov, vojakov, uradnikov, strokovnjakov, umetnikov… v javnosti slikali brezglavo, amorfno čredo, in ljudem, ki so bili v vsem vpeti v evropsko kulturo in civilizacijo, katerih rodovi so v stoletjih junaških bojev in zmag obvarovali integriteto in teritorialno celovitost svojih dežel – držav, ki so dosegali vrhunske položaje na vseh področjih javnega življenja ter znanosti in kulture, te podle abote vtepali v glave svojih rojakov – še zlasti v kritičnem obdobju razpada tisočletne monarhije, ko so se strnile sile in okoliščine v razglasitev zveze vseh slovenskih dežel.

Ta zločesta manipulacija je bila tako silna in rušilna, da se ljudstvo sploh ni zavedalo, da je uresničena “davna sanja” prevzeti upravljanje v slovenskih deželah v svoje roke. Krivi preroki, izdajalski podleži, so pravkar razglašeno državo – dvojčico zveze dežel z nemško govorečo večino, danes znano kot Republika Avstrija – zločinsko utajili, prikrili in prepustili pozabi, da so se lahko šli svoje umazane “posle” s (tokrat pa res) tujimi gospodarji…

Da so lahko legitimirali svojo umazano kolaboracijo s tujci, ki niso imeli nobene legitimitete in pooblastil za upravljanje v slovenskih deželah (ki so DRŽAVE), so brezsramno preobrnili resnico: Suvereni slovenskih dežel, ki so legitimno prevzeli oblast iz karantanskih časov in iz rok ljudstva, so nenadoma postali tujci – čeprav so tisoč in več let živeli v slovenskih deželah – politikanti in gospodarji iz krajev, odkoder so stoletja vdirale v slovenske kraje morilske tolpe, tuja govorica in bizantinska anarhija, pa so čez noč postali “bratje”. In čeprav so že prvi teden, ko so prilomastili takraj Sotle, na mostu prek Drave postrelili naše ljudi in jih zmetali v Dravo, v kasnejših desetletjih pa je morija presegla vse meje vsake, ne le zdrave, pameti in dežele naših dedov spremenila v morišča in množično grobišče, kljub temu moramo še danes poslušati oz. brati nebuloze o kraljih in nazivih…

Pri čemer je še danes v Evropi kar nekaj držav, ki jim vladajo “tujci” – če uporabimo take poniglave kriterije! Angleška kraljeva rodovina je nemška. V času izbruha prve svetovne vojne so bili vsi trije, med seboj sovražni monarhi (angleški, nemški in ruski), pravi bratranci. Švedska ima še danes kralja iz rodu, ki jim ga je iz Francoza začel Napoleon. Romunski, grški in še kateri kralji so bili tujega rodu. Znamenita ruska cesarica Katarina Velika je bila nemška plemkinja, ki je celo dala umoriti moža (Rusa), da se je lahko povzpela na prestol. Pa naj le kdo poskuša na Ruskem prodajati kozlarije, kakršne moramo brati o naših suverenih in vojskovodjih. Ne bi dolgo stal pokonci. Hitro bi tlačil sveto rusko zemljo po dolgem.

Ponašamo se s tistim, kar nas je ohranilo in pred 27-imi leti postavilo na zemljevid svetovnih narodov – z jezikom in s kulturo.

Grozljivo! Namreč grozljivo zato, ker je to dejansko resnica! (Izjema v tem besedilu!)

Da! Naučili so nas, prevaranti, da se ponašamo s tistim, kar ima prav vsaka človeška skupina – tudi in predvsem tista skupina, katere imena tu ne bom zapisal, ker pravega, s katerim tudi sama sebe poimenuje, ne smem zapisati, podtaknjenega poimenovanja pa nočem uporabiti, saj bi jih s tem žalil!

Kot mnoge druge skupine ljudstev imajo tudi ti neimenovani svojo lastno govorico in kulturo – pa še kakšno! Hkrati pa države nočejo, je ne marajo, z njo ne vedo kaj početi in jo v celoti odklanjajo. Tukaj pa “modreci” (???) prodajajo neko ustvarjanje države s kulturo in jezikom… Prav narobe je namreč resnica: Z DRŽAVO, njeno strukturo in organizacijo se šele more zavarovati jezik in kulturo državljanov in drugih skupin, ki v neki državi prebivajo.

Perverznost v tem odstavku prodajane “teorije državnosti” se razkriva prav v dejstvu, da smo svojo kulturo in jezik uspešno ohranili in razvijali skladno z ostalo kulturno Evropo stoletja dolgo, ko so našim urejenim in s hrabro vojsko varovanim deželam vladali tkim. “tujci”, v resnici pravi, legalni in legitimni domači vladarji. Očitno so dovolj skrbno varovali integriteto dežel in državljanov, katerih suvereni so bili. Če bi poniglavci ne rovarili, bi suverenovo soglasje in finančni vložek omogočil slovensko univerzo že dolgo preden jo je ustanovil tujec in ji dal tuje ime. Tako pa so nam preračunljivci “zrihtali” namesto univerze srednjo versko šolo. Nemški nacionalistični ekspanzionizem je pa ploskal: Le naj po slovensko molijo, morebiti tudi kaj prepevajo, vladalo se jim bo pa po nemško… (In ta strupena zel tuje vladajoče govorice je še bolj burno rasla po propadu nemške! Ko bo zmanjkalo balkanščin, bo morebiti prav prišla angleščina…). Morebiti je nekaj nebeškega “smisla za humor” skritega v grozljivi usodi prej omenjene verske srednje šole, da je postala mučilnica in morišče premnogih mladih Slovencev…

Pika na “i” glede sprevrženosti podtikanja “kulture in jezika” namesto države in njenih struktur, pa je klavrna resnica, da se je šele z uradno razglasitvijo “osamosvojitve” začel pospešeni propad tako jezika kot kulture! Seveda pa tudi državnih struktur, zakonitosti in reda.

Glede praznovanja Prešernovega praznika pa le par besed:

Že to, da se praznuje dan pesnikove smrti, je višek perverznosti. Četudi je v tem skrito zadovoljstvo, ker ga je pobralo – saj je odločno rekel ne “ilirizmu” oz. pohrvatenju Kranjcev in Slovencev sploh. In to je tudi tista prava zasluga velikega pesnika. Bila bi še pomembnejša, če bi ne popustil pri pisavi…

30012018

Nezakoniti prehod šengenske meje

Monday, January 29th, 2018

Ker nova državna meja še vedno ni določena (vsaj ena stran odločno zavrača odločitev), velja dosedanje stanje, doslej nikoli spremenjeno, ki se tiče državne meje: “Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” ( 31.10.1918, Ljubljana). Zato mora slovenska policija preprečiti oz. oglobiti vsak nezakonit prehod (ŠENGENSKE !!!) meje, ki je zarisana na veljavnih uradnih zemljevidih (pripeto)
Shrani.si

Shrani.si

Shrani.si

Shrani.si