Archive for December, 2016

TRIBUNAL PONUJA ŠE ENO MOŽNOST

Monday, December 5th, 2016

ARBITRI PONUDILI ŠE EN ZAGOVOR O MEJI

3. 12. 2016

“… ocenjujejo, da je arbitražno sodišče želelo naši južni sosedi dati še eno priložnost…”

Kaj pa, če je tribunal, ki pozna relevantna, z načeli in pravili internacionalnega prava (Sporazum o arbitraži, 4. člen) skladna dejstva, želel dati Sloveniji “še eno priložnost”? Sporazum o arbitraži namreč nalaga stranki v postopku, da predstavi argumente, skladne z načeli in pravili internacionalnega prava. V zajetnih mapah, ki jih je Slovenija izročila tribunalu, je tega malo ali morebiti celo nič. Zagotovo pa ni niti besede o obstoječi državni meji slovenskih dežel (Državna meja slovenskih dežel s Kraljevino Ogrsko – 1867).

Slovenija bi torej morala predstaviti tribunalu dejstvo, da so južnoslovansko državo leta 1918 sestavile Srbija in slovenske dežele s svojim državnim teritorijem, državno mejo, državljani in oblastjo. Noben notranji (u)pravni ukrep znotraj Jugoslavije tega dejstva ni spremenil (“Notranji pravni akti nimajo na internacionalni ravni nobenega učinka”!)

Zato je državna meja slovenskih dežel s preostankom Jugoslavije ostala nedotaknjena. Ob razglasitvi je sama po sebi znova obveljala. Enako, kot leta 1941, ko je Pavelićeva NDH morala sprejeti obstoječe meje slovenskih dežel (in tisto mejo med županijo Zala in Hrvatsko na reki Dravi od Zavrča do sotočja Drave in Mure, ki jo je dokumentiral Trianon 1922).

Zato je v Sporazumu o arbitraži pravilno zapisano, da mora tribunal določiti potek državne meje na kopnem in na morju – torej potek obstoječe meje v celoti, ne pa “določiti mejo”, kot da bi je dotlej ne bilo.

Naši pooblaščenci bi morali tribunal opozoriti, da Republika Hrvatska sploh ni stranka v postopku določanja poteka državne meje, saj tako pove 5. člen Sporazuma. Jugoslovanska republika Hrvatska je “raskid državnopravnih sveza sa bivšom državom” razglasila šele 8. oktobra 1991. Predvsem pa se RS ni osamosvojila od jugoslovanske republike Hrvatske, marveč od SFRJ (kakor se je ob razdružitvi imenovala država, s katero so se slovenske dežele “ujedinile”). Ko je Zagreb razglasil odcepitev od preostanka SFRJ, je Republika Slovenija že bila suverena država z vsemi atributi. Tudi z obstoječo državno mejo, ki jo je moral Zagreb absolutno upoštevati, če je hotel dobiti priznanje.

Se je pa sosednja država s podpisom Sporazuma o arbitraži slovesno zavezala, da bo odločitev tribunala glede poteka državne meje “na kopnem in na morju” upoštevala in s svoje strani uveljavila.

Še o stiku Slovenije z odprtim morjem, o katerem “Slovenija vztraja, da ga je v zgodovini vedno imela”.

Slovenija “v zgodovini” ni imela nobenega stika z ničemer, saj je “v zgodovini” ni bilo. Nikoli. Država Republika Slovenija je nastala z razglasitvijo dne 25. 6. 1991. Z morjem pa je vedno imela stik in je bila pomorska država non plus ultra slovenska dežela Primorska, ki je dne 31. 10. 1918 postala del zveze slovenskih dežel (“Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah”! 31. 10. 1918). Z meddržavno pogodbo, podpisano v Rapallu, je leta 1922 Kraljevina Italija od Kraljevine SHS prevzela to deželo in jo pod imenom Venezia Giulia vključila v svojo državo. Po končani drugi svetovni vojni jo je (razen večjega dela samostojnega mesta Trsta, in Gradiške z večjim delom mesta Gorica) z mirovno pogodbo vrnila Jugoslaviji (nekdanji “Kraljevini SHS”). Z osamosvojitvijo 25. 6. 1991 pa je Primorska znova uveljavila svoj status pred “ujedinjenjem”. Ko so se slovenske dežele/države – znotraj SFRJ imenovane Republika Slovenija – odločile za samostojnost, so se lahko osamosvojile le takšne, kakršne so v zvezo vstopile. Tudi Primorska v celoti, takšna, za kakršno so krvaveli TIGR-ovci (Trst Istra Gorica Reka!!!!). Notranja upravna razdelitev znotraj SFRJ v ničemer ni mogla vplivati ali spremeniti državnih atributov slovenskih dežel. Še najmanj teritorij in državno mejo.

Dokler Slovenija tribunalu uradno ne predstavi navedenih dejstev, je zatrjevanje o “zgodovinskem stiku Slovenije z odprtim morjem” slaboumno čvekanje brez vsake vrednosti. “Stik” je vedno imela (in ga ima) slovenska dežela Primorska, katere teritorij, celovitost in državno mejo je skrbno varovala celo okupatorska Italija. “Republika Slovenija” (karkoli že to je…) se pa na to požvižga – obenem pa čveka nekaj o zgodovinskem “stiku”!!!

Internacionalni gremiji nimajo navade, da bi izgubljali čas s karikaturami!

Andrej Lenarčič

poslanec prvega sklica