Archive for the ‘7. člen ZVDZ’ Category

Posredna potrditev glede 7. člena ZVDZ

Friday, July 13th, 2018

K članku na str. 12/13, Mladina št. 28
Shrani.si

Pa smo (končno) dočakali !
Upoštevanja vreden gremij – vrhovno sodišče – je pred dnevi odločil in v Mladini 28 (priponka) je Peter Petrovčič to povzel: “Zakonska norma je zavezujoča, kar so potrdili vrhovni sodniki.”
Očitno je vrhovna sodna oblast (končno?) ugotovila, da zakon velja kot je zapisan, in pika! Ne pomaga nobeno izvijanje in iskanje obvodov pod krinko avtentičnih in manj avtentičnih “razlag”. Niti zakonodajalec nima te pravice. Kar je logično, saj ima natančno določeno funkcijo: sprejemanje zakonov, ne pa “razlaganje”.
Sedaj je morebiti tudi konec zlorab v obliki lažnivih navedb v “razlagah” in “komentarjih”, kot je npr. ta, zapisana v Gradovi razlagi 7. člena ZVDZ, da mora oseba 18 let starosti “dopolniti najkasneje na dan glasovanja” , kar je seveda izmišljotina (“obvod” ???), saj v zakonu izrecno piše: “…ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti”! In zakon velja / zavezuje / tako, kot je zapisan – in pika!!! (če povzamem dikcijo v Petrovčičevem članku).

Sedaj je menda očitno, da vse od sprejetja ZVDZ (12.09.1992) nikoli doslej DVK volilnih izidov ni ugotovila skladno z zakonom. So torej nezakoniti in ne obstajajo. Nobena izvolitev torej ni bila legalna. Ker pa izvolitve niso bile legalne, ni bilo veljavnih mandatov, ni bilo “konstitutivnih sej” niti vsega ostalega, kar iz tega sledi. Težava je toliko večja, ker nihče, ki trenutno sedi pri vzvodih odločanja, nima veljavnega mandata in niti ne more stanja urediti. Edini, ki še imajo mandat in morejo slovensko šentflorjanarsko šlamastiko (brez primere v znanem vesolju!) odpraviti, so nekdanji (“prvi”) predsednik republike, nekdanja “Drnovškova” vlada (le dva člana manjkata – je torej operativna) in tkim. “osamosvojitvena trodomna skupščina” (tudi njeni zbori imajo še kvorum!).
To so telesa, ki imajo veljaven mandat in morejo popraviti blamažo, kar so nam jo maherji prizadejali. (mdr. tudi spremeniti idiotsko zapisani 7. člen ZVDZ!)

Andrej Lenarčič
13072018