Nezakoniti prehod šengenske meje

Ker nova državna meja še vedno ni določena (vsaj ena stran odločno zavrača odločitev), velja dosedanje stanje, doslej nikoli spremenjeno, ki se tiče državne meje: “Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” ( 31.10.1918, Ljubljana). Zato mora slovenska policija preprečiti oz. oglobiti vsak nezakonit prehod (ŠENGENSKE !!!) meje, ki je zarisana na veljavnih uradnih zemljevidih (pripeto)
Shrani.si

Shrani.si

Shrani.si

Shrani.si

Leave a Reply