VEČERNJI LIST O MEJI

Večernji posreduje stališče, da je vprašanje meje RS – RH dvostransko vprašanje.

To je dano državljanom RS brati hip potem, ko je predsednik RS tvezil stare marnje o implementaciji nečesa, česar ni.

V zvezi z državno mejo RS:

TUL natančno pove, da je državna meja RS z Italijo, Avstrijo in Madžarsko državna meja omenjenih držav s SFRJ v delu, kjer te države mejijo na RS, ter “meja med republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ”.

V okviru dosedanje SFRJ je tu poudarjeno z razlogom. Tukajšnji strokovnjaki namreč v zboru berejo, kar ni zapisano – pa bi moralo biti, če bi sestavljalci TUL tako hoteli. “Strokovnjaki” berejo, kot da je zapisano “dosedanja meja med jugoslovanskima republikama RS in RH”. Pa tako niso in očitno niso hoteli zapisati pisci TUL. To pa zato, ker so dobro vedeli za vsaj nekaj relevantnih dejstev internacionalnega pravnega značaja.

– Vedeli so, da so južnoslovansko državo, nazadnje imenovano SFRJ, sestavile slovenske dežele, že združene pod oblastjo vlade v Ljubljani, in Kraljevina Srbija.

– Vedeli so, da je to internacionalni pravni temelj osamosvojitve. (ostale YU republike so se morale ODCEPITI!!! Ker niso bili subjekti “ujedinjenja”!

– Vedeli so, da so slovenske dežele v času združevanja s Srbijo imele svoje natančno določene državne meje. V tistem delu, kjer so v trenutku osamosvojitve mejile na preostanek SFRJ, te državne meje slovenskih dežel (z Ogrsko) nikoli niso bile spremenjene. Nasprotno, sporazum v Trianonu je natančno zapisal, da meja med “Prekmurjem” (to sta slovenska dela župnije Zala in Železne županije) poteka po reki Dravi (nikoli ni bilo znotraj “Prekmurja” nobene meje na reki Muri!), z osamosvojitvijo pa so državne meje slovenskih dežel vse od morja pa do Drave znova same po sebi povrnile svoj meddržavni značaj – sedaj ne več med slovenskimi deželami in Ogrsko, marveč med Republiko Slovenijo in preostankom SFRJ.

– Niso pa vedeli sestavljalci TUL (spisali so TUL seveda pred razglasitvijo osamosvojitve!!!!), da bo Zagreb prekršil dogovor o hkratni razglasitvi osamosvojitve. Iz svojih separatnih razlogov je sogovornike prevaral in osamosvojitve ni razglasil. (Do tega je potem prišlo šele oktobra 1991). Ker pisci TUL niso pričakovali gnusne prevare (in celo napada na osamosvojeno državo – JLA je napadala z ozemlja SFRJ, katerega del so bile vse preostale republike in pokrajini!), niso upoštevali internacionalnega pravnega stanja, ki je nastalo z razglasitvijo osamosvojitve Slovenije brez osamosvojitve Hrvatske: Niso mogli upoštevati, da je državna meja osamosvojene Slovenije njena državna meja s preostankom SFRJ. Z nekim jugoslovanskim upravnim ozemljem pač država ne more imet državne meje. Ker Zagreb ni razglasil osamosvojitve hkrati, tudi besedilo TUL v delu, ko omenja Hrvatsko, ne velja. Besedilo TUL se pač nanaša na “preostanek SFRJ”. Z njim ima torej osamosvojena Republika Slovenija državno mejo (seveda “v okviru dosedanje SFRJ”!!!, kar pomeni “glede na vse relevantne okoliščine”).

Ni nobenega dvoma: Gre za državne meje slovenskih dežel s Kraljevino Ogrsko, ki so do dneva osamosvojitve ostale nespremenjene, in za tisti del meje na reki Dravi, ki je določen po Trianonskem sporazumu. Stranke v postopku določanja poteka državne meje so torej Republika Slovenija in preostanek SFRJ (“preostanek” je aktiven v sklopu pravnih aktivnosti v zvezi z “nasledstvom”!). Skladno s tem sta to tudi stranki v postopku, ki ga opredeljuje Sporazum o arbitraži – ne bilo pa bi odveč, ker očitno gre za stoletno državno mejo nekdanje Kraljevine Ogrske – sedaj Republike Madžarske – konzultirati v postopku tudi to državo. Zlasti, ker območje Reke v Trianonu ni dokončno razrešeno.

Sporazum o arbitraži, ki je odličen internacionani pravni dokument, torej ostaja. Vse, kar so zagrebški in ljubljanski mešetarji kracali v svoje Memorandume in zato tudi sama Final Award pa sodi na SMETIŠČE – smetišče kar tako, in na smetišče ZGODOVINE. Izdelovalci pa v arest (ali v ustrezen zavod!).

 

Teletekst danes na TVS3:

Shrani.si

drugi del teksta:

Shrani.si

 

al 29082018

Leave a Reply