Nekaj poigravanja s števili

Malo poigravanja s številkami, s posebnim ozirom na vreme in smer vetra…

Ta čas vreme v podtriglavskem raju mešajo različne motnje. Ker večino ciklonov gonijo na predsodkih in ideologijah temlječa mnenja in interpretacije – ki jim jasnina in uravnoteženi tlak ne ustreza – ni odveč premetati nekoliko številk.

Nemci !!! so v Der Grosse Brockhaus, letnik 1930, (gesla Italien, Österreich, Jugoslawien, Istrien, Kärnten) priznali obstoj Slovencev:

–    296 419    (Furlanija in Julijska Benečija v Italiji)

– 1 200 000   (v Kraljevini Jugoslaviji)

–      34 650    (Avstrijska Koroška)

___________________________________________

SKUPAJ

–  1 531 069 je bilo torej Slovencev na začetku minulega stoletja !

___________________________________________

V  RS statistika na začetku 21. stoletja navaja

– 2 080 980   (državljanov RS)

–      10 000   (avstrijska Koroška)

–      52 174   (Italija)

–      10 000   (Hrvatska)

___________________________________________

SKUPAJ

– 2 153 154  naj bi bilo Slovencev po sto letih !

Iz uradnih popisov je mogoče z veliko verjetnostjo sestaviti število v tem obdobju izseljenih in pomorjenih:  žrtev 100 000, izseljenih 300 000. Številke seveda niso natančne – toda za nedvoumno sliko fantastičnega, nikjer na Planetu še ne videnega genocida, vsekakor dovolj natančne.

Ker skupno število 2 153 154 zajema vse državljane, torej tudi priseljene, je mogoče opaziti, da je število Slovencev v obdobju sto let ostalo približno enako – cca 1 500 000.

V zadnjem stoletju se je prebivalstvo vseh evropskih držav vsaj podvojilo. To pomeni, da bi moralo biti državljanov RS brez priseljencev vsaj 3 milijone, jih je pa s priseljenci vred komaj 2 milijona, torej je število Slovencev v obdobju zadnjih sto let ostalo skoraj enako.  KAM JE IZGINILO MILIJON IN POL SLOVENCEV?

Ob takem genocidu tudi najbolj znani genocid (vključno Armenci!) obmolkne………… Pri čemer ni odveč povedati, da so Slovenci v minulem stoletju v vsaki od vojn imeli vsaj po 7 % žrtev, kar je nekajkrat več, kot so jih imeli “warlords”! (razen Nemčije in SSSR). Srhljivo je videti podatek, da so vsakokrat pomorili več kot eno generacijo mladih moških. Vse to so na Slovenskem – OČITNO – nadomestili priseljenci.

___________________________________________

Samo za primerjavo:

NORVEŠKA      1896      2.000.000            2019      5.328.000

DANSKA            1895      2.236.000            2013       5.603.000

HRVAŠKA         1851       1.708.490            1939        5.515.000     (vsak komentar “kdo je koga” je                                                                                                                                                  popolnoma odveč!!!)

 

LJB

19012020

Leave a Reply