VERIGARJI

MNENJA, INTERPRETACIJE IN FAKTI                           20102018

(k: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/prve-slovenske-znamke-verigar-prodajo-tudi-za-5-000-evrov/469417  )

Odlomki:

“Mi smo bili mogoče malo bolj razviti in smo tiskali znamke za praktično celotno državo,” je poudaril Franco in dodal, da je gotovo ena glavnih zanimivosti Verigarja to, da je izšel v drugi državi, kot je zapisana na njem. Verigarji v kronah so se uporabljali nekje do aprila 1921, še več kot leto po uvedbi dinarja v deželah, ki so bile prej del Avstro-Ogrske in so prisegale na krone ter vinarje.

Verigarji so izšli še v valuti Avstro-Ogrske kroni z vinarjem

Tiskali so jih v Ljubljani in na Dunaju
_______________________________________________

OPOMNIK:

 

Versailles:

Besedilo pakta je bilo na 5. zasedanju pariške mirovne konference tudi sprejeto. Wilsonova ideja, da bo pakt vključen tudi v mirovne pogodbe, je bila realizirana 28. junija 1919, ko je bila sklenjena versajska mirovna pogodba z Nemčijo, katere prvi del je pakt Društva narodov. Pozneje je bil pakt tudi vnesen tudi v saintgermainsko mirovno pogodbo, sklenjeno 10. septembra 1919 z Avstrijo, neuillyjsko mirovno pogodbo z Bolgarijo z dne 27. novembra 1919 in trianonsko mirovno pogodbo, sklenjeno z Madžarsko 4. junija 1920.

Koroški plebiscit (nemško Kärntner Volksabstimmung), ki je potekal 10. oktobra 1920, je določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, …

Rapalska pogodba je bila mirovna pogodba, ki sta jo 12. novembra 1920 v Rapallu podpisali Kraljevina SHS in Kraljevina Italija

Rimski ugovor, potpisan 27. siječnja 1924. predstavlja dogovor između Italija i Kraljevine SHS

_______________________________________________

Nujne pripombe:

 

Citirani odlomki odražajo mnenja in interpretacije. Koliko ima le to opraviti z DEJSTVI /FAKTI, je razvidno iz niza navedb, ki sledijo.

“..mogoče malo bolj razviti in smo tiskali znamke praktično za celotno državo.”

Mnenje / interpretacija avtorja je dragocena, ker ponuja uvid v abotnost “uradnih” zgodovinopisij, ki so smetišče najrazličnejših mnenj in interpretacij, o DEJSTVIH  (posebej RELEVANTNIH) pa je mogoče le ugibati. Kakšen drobec morebiti najdeš z dobrim mikroskopom  (v potiskanem 500 strani obsegajočem bloku običajno odkriješ stavek ali dva…)

Kaj so DEJSTVA v zvezi s citiranim ejakulatom?  Mnenje o “razvitosti” je seveda abota, tudi če bi morebiti bilo “dejstvo”. Predvsem pa v citiranem ni laži! Resnica je: “smo tiskali praktično za celotno državo”. Seveda smo jih tiskali za celotno državo SHS. Težava je v tem, ker ljudje živijo v zmoti, ki so jim jo v glave vbile “šole” in “stroke”, in si predstavljajo, da je Država SHS” tista humoreska v državi Ogrski – v Zagrebu, kjer so se igrali nekaj skupaj z renegati iz Ljubljane.  Znotraj države Ogrske ni bil mogoč noben “narodni svet” in nič, kar se je tam dogajalo, ni imelo internacionalnega pravnega pomena.

To je urbi et orbi razglasil suverenov Manifest (16.10.1918), v katerem je suveren dežel Cislajtanije in kralj Ogrske čitljivo in razumljivo zapisal, da tega, kar morejo in smejo storiti vojvodine in kraljestva Cislajtanije, ne more dovoliti v Kraljevini Ogrski. Logično, saj je malo pred tem, ob kronanju v Budimu, pred vsem ljudstvom prisegel na celovito in nedeljivo Ogrsko.

To je po razglasitvi v Ljubljani, da “vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” (31.10.1918), ko se je pred njim znašla delegacija in pledirala za “ujedinjenje”, dal Aleksander Karadjordjević zapisati (in razglasiti 1.12.1918), kako se “veoma raduje, što se ZEMLJE države SHS ujedinjuju sa Kraljevinom Srbijom”!

Vse jasno in razumljivo! Pred regentom Aleksandrom so se v frakih in cilindrih zvirali veljaki, ki jim je moral suveren države na papirju pokazati, da se njegova (in sploh nobena) DRŽAVA ne more na državni / internacionalni ravni z nekimi plemeni  (magari “troedinimi”) o ničemer  pogovarjati in dogovarjati . Pogodbe (o združevanju npr.) more sklepati le s subjekti internacionalnega prava.  V dvorani pa so bili tisti trenutek pred predstavnikom države Srbije predstavniki države/subjekta izključno predstavniki slovenskih dežel (31.10.1918 že združenih pod oblastjo vlade v Ljubljani). Karadjordjević  je mojstrsko izeskiviral diplomatski zaplet in v Proklamaciji je ostalo zapisano, kar je tisti trenutek bilo resnica in se je resnično zgodilo – ne da bi kdorkoli predstavnike “plemen” in nelegalnih tvorb kakorkoli provociral. Odlično ! 1A !

Zapisano je bilo po regentovi zaslugi, kar se je tistega prvega decembrskega dne v Beogradu tudi dejansko (formalno – pravno) zgodilo:

S Kraljevino Srbijo, ki je po Berlinskem kongresu obsegala tudi današnjo Makedonijo in del  Sandžaka, od novembra 1918 pa še Kraljevino Črno Goro in preostali del Sandžaka, so se “ujedinile” ZEMLJE države SHS – torej slovenske dežele. Basta.

Kaj je bil v tistem času – in še vse do dokončanja procesov po sklenitvi premirja – DRŽAVA, povedo tudi VERIGARJI. Izdala jih je DRŽAVA SHS v Ljubljani in tiskali so jih v Ljubljani in na Dunaju in valuta so bili AVSTRIJSKI (ne OGRSKI) vinarji.

Logično: Zagreb ni imel z deželami Cislajtanije nič opraviti! Bile so to različne DRŽAVE. Skupno so imele le DRŽAVNO MEJO (ki je doslej še nikoli nihče ni odpravil – hrvaška NDH pa jih je ob svojem nastanku nemudoma in brez pripomb uradno priznala – v vsej razdalji njih poteka: od Reke do Kotoribe!). Zato znamke Države SHS !!! (to so dežele Cislajtanije, ki so 31.10.1918 v Ljubljani razglasile svojo zvezo, v njej pa so prebivali tako Slovenci, kot Srbi in Hrvati. To pove tudi ime: Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je odraz številčnosti. Če bi to poimenovanje obsegalo tudi hrvaške pokrajine na Ogrskem, bi se kratica glasila HSS !!!)

Znamke VERIGAR so torej bile namenjene Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki jo je ob razglasitvi “ujedinjenja” v Beogradu regent poimenoval ZEMLJE države SHS. Da so slovenske dežele bile že takrat DRŽAVE, se je pokazalo tudi z izdajo / in tiskanjem znamk. Da so jih tiskali tudi na Dunaju, govori o polnem soglasju in povezovanju skladno s Karlovim Manifestom.

Kdaj je bila v Beogradu razglašena “ujedinitev” tudi konsumirana, pa povedo na začetku nanizani datumi ključnih dogodkov. Zato so tudi VERIGARJI bili v uporabi do tistega časa. (KO SE JE DOKONČNO IZKAZALO, DA SO SLOVENSKI SAMOZVANI “VODITELJI” IZDALI SVOJE DEŽELE (ne prvič, in na našo nesrečo tudi ne zadnjič – tokrat celo uradni, izvoljeni predstanviki!) IN NJIH DRŽAVLJANE, DRŽAVO SLOVENCEV, ZVEZO SLOVENSKIH DEŽEL, PA “PUSTILI ZA PLOTOM”, NAMESTO DA BI – TAKO KOT JE ŠLA AVSTRIJA – ŠLI Z NJO  V PARIZ ! NAMESTO TEGA SO SE ŠLI PODREPNIKE IN SO KRIVI VSEH NESREČ IN ŽRTEV, KI SO SLEDILE.

AL

20102018

Leave a Reply