Odlomek iz aktualnega dopisovanja

Naj dodam:
Svoj politični idiotizem pritožitelj izkazuje s tem, da ne opazi bistva problema, ki tiči v “nedokončani osamosvojitvi”! Osamosvojitev Slovenije/slovenskih dežel bo dokončana, ko bo politična in vsa družbena javnost opazila, da je z razglasitvijo osamosvojitve dne 26.6.1991 iz bivše države izstopilo tisto, kar jo je dne 1.12.1918 s proklamacijo o “ujedinjenju” v Beogradu sestavilo s Kraljevino Srbijo.
Dokument o “ujedinjenju” pove, da so južnoslovansko državo, nazadnje imenovano SFRJ, sestavile Kraljevina Srbija in ZEMLJE države SHS. Z razglasitvijo dne 26.6.1991 v Ljubljani so iz zveze izstopile slovenske DEŽELE/ZEMLJE (države, imenovane Republika Slovenija), kajti dne 1.12.1918 sta bila subjekta internacionalnega prava, upravičena vzpostavljati novo internacionalno pravno stanje, le Kraljevina Srbija in slovenske dežele, ki so na podlagi suverenovega ustavnega dokumenta Manifesta mesec dni pred tem (31.10.1918) v Ljubljani razglasile in vzpostavile zvezo slovenskih dežel. Preostali teritorij nove južnoslovanske države pa je bilo s strani antantne zaveznice Kraljevine Srbije okupirano ozemlje poražene Kraljevine Ogrske. Mirovna konferenca v Parizu je to okupirano ozemlje prepustila Kraljevini SHS (obenem sprejela na znanje sporazum o “ujedinjenju ZEMALJA države SHS sa Srbijom” z dne 1.12.1918). Sporazumi v Trianonu, Rapallu in Rimu pa so uredili preostala, zlasti mejna vprašanja (npr. prevzem slovenske DEŽELE/ZEMLJE Primorske, mesta Zadar in dotlej neposredno Budimpešti podrejenega pristanišča Reka s strani Kraljevine Italije)
Ker je Republika Italija (z Osimom) dokončno vrnila Jugoslaviji deželo Primorsko (Venezia Giulia – Julijska Benečija imenovano) z Reko in Zadrom vred a brez Trsta in Gradiške z večjim delom mesta Gorice, in je to stanje ponovno potrdila s sporazumom z osamosvojeno Republiko Slovenijo, je s tem internacionalno pravno potrjeno, da se je z razglasitvijo osamosvojitve Republike Slovenije dejansko osamosvojilo tisto, kar je v povezavo, nazadnje imenovano SFRJ, dne 1.12.1918 vstopilo. Da so se torej osamosvojile ZEMLJE države SHS (slovenske dežele) ki so s Kraljevino Srbijo sestavile južnoslovansko državo.
Ko bo slovenska politična in vsa družbena javnost dojela to pravno veljavno dejansko stanje stvari in skladno s tem ravnala, bodo sami po sebi rešeni – ali se bo pričel učinkovit proces njihovega reševanja – tako problemi poteka države meje slovenskih dežel, kot tudi problemi z volitvami, saj bodo slovenske dežele znova – po sto letih ideološke, tribalistične diktature – volile svoje države zbore (kakor opominja nikoli razveljavljeni suverenov Manifest z dne 16.10.1918) in v svoje zvezne organe (vlado in parlament v Ljubljani) delegirale svoje predstavnike.

Osamosvojena zveza slovenskih dežel je temelj pomiritve na sosednjem Balkanu – saj pomeni de facto STOP šovinizmu in plemenskemu ekspanzionizmu v jugovzhodni soseščini.
Brez tega je vsa Evropska zveza eno samo prazno frazarjenje.

lpAL

10062018 per mail

Leave a Reply