“VLADA” V AJDOVŠČINI

5. maj 2018 ob 00:00
Ljubljana – MMC RTV SLO
Na današnji dan je bila leta 1945 v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada po II. svetovni vojni.
Vlado, ki je znana tudi kot ajdovska vlada oziroma Narodna vlada Slovenije, sta v Bratinovi dvorani ustanovili jugoslovanska in slovenska revolucionarna elita, ki sta hkrati posredno razglasili tudi slovensko državo oziroma Socialistično republiko Slovenijo.
_________________________________________________________
PROBLEM:
• predsednik vlade: Boris Kidrič
• podpredsednik vlade: Marijan Brecelj
• ministrica za socialno politiko: Vida Tomšič
• minister za promet: Franc Snoj (SLS)
• minister za notranje zadeve: Zoran Polič
• minister za pravosodje: Jože Pokorn
• minister za kulturo: Ferdo Kozak
• minister za finance: Aleš Bebler
• minister za industrijo in rudarstvo: Franc Leskošek
• minister za kmetijstvo: Janez Hribar,
• minister za gozdarstvo in lesno industrijo: Tone Fajfar (krščanski socialisti)
• minister za zdravstvo: Marjan Ahčin
• minister za trgovino in preskrbo Lado Vavpetič
• minister za gradnje Miha Kambič
“vlada” je bila LOKALNA ADMINISTRACIJA z vsekakor POGOJNIM mandatom (do demokratičnega izraza volje ljudstva v mirnem času! 31. januarja 1946, sprejem Ustave FLRJ)
Ni resorja za ZUNANJE ZADEVE niti za OBRAMBO !!!! “Vlada” ki nima teh dveh ključnih DRŽAVOTVORNIH resorjev, ni VLADA! Je uprava nekega teritorija znotraj subjekta, katerega vlada ima ti dve ministrstvi!
Kljub zvenečim flancanjem in obloženim pridevnikom, so bile kasnejše “republiške vlade” prav tako navadne lokalne samouprave, saj je zvezna ustava določala popolno “gospodarsko in politično enotnost teritorija SFRJ” in “vsi republiški akti so morali biti uglašeni z zveznimi predpisi”!!!!
Tako ali tako nobena socialistična federalna enota YU ni imela nobenih diplomatskih ingerenc! Internacionalno diplomatsko priznanje je uživala izključno SFRJ. VSE DO OSAMOSVOJITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, ki je ipso facto diplomatsko priznanje dočakala že kot udeleženka Brionske konference (skladno z načeli Montevideo Konvencije!).

Da je tako v Ajdovščini kakor tudi kasneje v Beogradu šlo za “državnopravne subjekte sui generis”, je izpričano z uporabo terminov. Kljub danes na slovenskem jezikovnem območju splošno uveljavljenemu nategovanju (zavajajočega) termina NARODNO na vse mogoče politične podpomene, ni nobenega dvoma, da je v času oblikovanja administracij v povojni socialistični tvorbi pri pojmu NAROD, NARODEN šlo izključno za LJUDSKI – LJUDSTVO. Tako je Ustava 1946 v slovenščini: Ustava federativne ljudske republike Jugoslavije, in v srbohrvaščini: Ustava federativne narodne republike Jugoslavije.
Ni nobenega dvoma, da je šlo za boljševistični tip združbe LJUDSTEV, PROLETARCEV – nobene NACIJE!. Še dolga desetletja je to dejstvo odmevalo iz besedil avtorja vse te državno teoretične samovoljne čobodre, kjer je poudarek na ODMIRANJU (!!!) države. Izogibanje pojmom DRŽAVA, DRŽAVLJANI ipd. (preferiranje OBČANOV !!! in KOMUNALNE ureditve!!!) je še dodaten dokaz, da nimamo opravka ne z nacijo ne z državo.V državi “delavcev in kmetov”, socialistični internacionali in podobnemu iz ropotarnice boljševiških diktatur zaman iščemo in čemurkoli pripisujemo kakršnokoli državno pravno subjektiviteto.
Bahavi “parlamenti” v “sovjetskih republikah” SSSR kričijo na ves glas o farsi kvazi demokracije, ki je bila “pobeljeno grobišče gulagov”. V balkanski “demokraciji” so bili temelji naphani s trupli na drugačen način…. V Socialistični republiki Sloveniji pa se ni šopiril nič manj bahaški boljševistični “parlament” (SKUPŠČINA!) z enakim “demokratičnim” glasovalnim aparatom Partije. In to par sto metrov stran od vrhunske evropske parlamentarne arhitekture parlamenta slovenske države, Vojvodine Krajnske, v katerem je bila 31.10.1918 razglašena zveza slovenskih dežel – ustavno pravno popolno – legitimno in zakonito in učinkovito. Tudi to je bil eden od razlogov, da so stavbo spremenili v dresurnico svojih kadrov, ki še danes upravljajo z državo in ljudmi in ki uspešno blokirajo vsak poizkus dokončanja osamosvojitve – osamosvojitve tistega, kar je v Jugoslavijo vstopilo!!!!! Škandalozno stanje države pove, da nimamo opraviti z osamosvojitvijo, marveč z odcepitvijo najbolj “socialistično kompromitiranega dela SFRJ z vso boljševistično navlako vred.”

Tu je mogoče dodati, da iz prej navedenih razlogov in dejstev znotraj države YU in v času trajanja te države nobena teritorialna administrativna enota – socialistična republika/pokrajina – pa naj se je imenovala še tako “državnostno” zveneče, ni pridobila (niti imela/uveljavljala) statusa, ki ga ni imela od prej (Državnost slovenskih dežel in Kraljevine Srbije s Črno Goro ob “ujedinjenju” 1.12.1918!).

Leave a Reply