kozerija

Septembrska butalska kozerija.

Adria je shizofreno poimenovanje neke letalske družbe (nič čudnega, da je globoko pod vodo…..)
Nastalo je zaradi suženjskega položaja zveze slovenskih dežel znotraj balkanske sužnosti Slovencev, v katero so nas pognali vseh sort in barv (domači) osvobajači in osamosvajači, in ki – kljub sramotnemu totalnemu sesutju nosilcev – še vedno traja in vztraja predvsem v glavah sužnjev. Kakor sužnjem niso dovolili NJIHOVE (“slovenske”) univerze, marveč samo univerzo srbskega kralja, niti niso smeli nadaljevati svoje davne akademije znanosti (Accademia operosorum), ampak so jim podtaknili neko ljubljansko akademijo (in jim je šele okupator vrnil “slovensko” akademijo znanosti), enako tudi “jugorepublika sužnjev” ni smela imeti svoje – SLOVENSKE letalske družbe. Zato shizofreno poimenovanje in vztrajno spotikanje, ustavljanje in v poosamosvajaški “svobodi” ( evforiji anarhije polastitev) dokončno (roparsko) sesutje.

Nekje in nekega dne pa morajo sužnji začeti dvigovati svoje “kurje” glave. Zakaj “kurje”? Ne le zaradi zunanje (geografske) podobe njihove obsekane, le na pol osamosvojene “države”, marveč ker je za kokoši znano, da ko jim pritisneš vrat na pločnik in preko njega potegneš s kredo črto z ene na drugo stran ter popustiš prijem, kokoš še dolgo ne upa dvigniti glave – verjetno “misli”, da je še vedno “privezana”…
Morajo torej sužnji končno začeti dvigovati glave! Če si (še) ne upajo dokončati osamosvojitve – opaziti, da se je osamosvojilo tisto, kar je v balkansko sužnost pred stoletjem vstopilo – naj izkoristijo vsaj “letalsko priložnost” in propad jugoshizofrene tvorbe spremenijo v rojstvo AIR SLOVENIA – končno nek droben žarek nacionalne identitete, samozavesti in upanja……

AL 21092019

Leave a Reply