Pablo Software Solutions
Druge objave v Delu
© Andrej Lenarčič, 2010
Objave v pismih bralcev v Delu 2003-2008 (7)
Ne gre le za skupek obljub

Pazite se, dragi Butalci!

22.01.2003

Potem, ko so v Butalah pozabili, da so se za samostojno državo enoglasno odločili na plebiscitu prav zato, da se bodo lahko kar najhitreje vključili kot suveren subjekt v evropske in atlantske strateške povezave, jih je obsedla prava referendumska manija. Ne manjka dosti, pa bodo razpisali referendum ali naj sonce vzide ali ne...

Ker se je blebetanje, kako nujno je, da se ljudje znova odločijo o že zdavnaj in vedno znova na parlamentarnih volitvah preizkušeni odločitvi o EU in NATO, izkazalo za od sile nevarno za verodostojnost butalskih državnih uradnikov in voljenih funkcionarjev (tudi za kakšno dobro službico v Bruslju pa Strassbourgu), je nekdo odkril rešilno bilko – bolje: rešilni kanon: Pazite, dragi Butalci! Če boste na (nepotrebnem!) referendumu stvar zakomplicirali, bodo morale v vojsko tudi punce!

Lepa reč! V Butalah imajo ustavo, ki prepoveduje, da bi zakon različno obravnaval državljane glede na spol. Imajo pa tudi zakon o vojaški službi, ki počne prav to! Kar pomeni, da bi prav vsi fantje, ki so v Butalah ta hip prisilno, proti svoji volji v vojaški službi, lahko mirne duše takoj odkorakali iz vojašnic domov. Menda ne bo kdo rekel, da bodo butalski politiki, ki so jih polna usta ustavnosti, zakonitosti, pravnega reda in enakosti pred zakonom, dovolili, da bi veljal zakon, ki je evidentno protiustaven? Ali da bi celo koga zaradi takega invalidnega zakona preganjali! Lepo vas prosim!

To, da so sedaj v Butalah zelo glasni taki, ki grozijo, da bodo tudi punce na silo oblekli v uniforme in zvlekli v vojašnice, je – tako je videti – samo časovno zafecljan in s pametjo skregan poizkus, da bi zakon veljal enako za državljane obeh spolov, čeprav je napisan drugače. Da je to kakorkoli povezano z referendumom o Natu, se zdi samo nam, Nebutalcem...

Andrej Lenarčič

 

 

Mlatenje prazne slame

01.03.2003

Nerad se oglašam. A kaj, če pa so ušesa polna mlatenja prazne slame. Po »duhovičenju« izvoljenih predstavnikov v parlamentu, kako da bi izstopili, preden kam sploh pridemo, moram poslušati še primerjave z Jugoslavijo: Da je Bruselj kot Beograd, da je nova evropska ustava prepisana jugoslovanska ... Neverjetno! Ljudem, ki kažejo videz razumnih bitij, očitno ni jasno, da primerjajo neprimerljivo. Kdo pa je koga kdaj kaj vprašal, ko so imperialisti delali Jugoslavijo? Kateri slovenski parlament pa je o čem takem kdajkoli odločal? Kakšne »države« pa so sestavljale to balkansko »eksperimentiranje na živem telesu narodov«? V Jugoslavijo so nas porinili tuji interesi kot čredo – prvič leta 1918 celo kot nerazpoznavni del »troedinega plemena« (kar je bil sicer – pošteno rečeno – že kar napredek, saj naši ugledni zgodovinarji pišejo, da smo se semkaj priklatili kot »krdela« ...)

Danes je Slovenija suverena država, kljub temu da so se pri oblastnem koritu vedno drenjali tipi, ki o državi očitno nimajo pojma. Lepo prosim pomembneže, ki razpravljajo pred javnostjo, naj ne žalijo zdrave pameti, če jim že država nič ne pomeni ali če o njej nimajo pojma!

Andrej Lenarčič

 

 

Odnos do Romov

Ona, 12.08.2003

Tudi v Oni berem o odnosu do Romov. Sprašujem se, kdo je komu dal pravico, da poriva te ljudi nekam, kjer jim potem iz žepov davkoplačevalcev ponuja nekaj, za kar sploh ni gotovo, da so ga prosili!

Rad bi vedel, kdo je tisti, ki odreka tem ljudem osnovno človekovo pravico, da se šolajo in izobražujejo, da si poiščejo delo, da zaslužijo svojo plačo, da plačujejo davke, vodo, elektriko, kurjavo, cestnino in gorivo za avtomobile in druge običajne stroške za svoje življenje, do česar smo si mi »drugi« vzeli – tako je videti – absolutno pravico.

Zanima me tudi, kdo je tisti, ki Romom odreka osnovno človekovo pravico, da se udeležujejo po svoji uvidevnosti, v okviru uveljavljenih običajev in pravil, življenja v družbi in javnosti nasploh?

Naj se pokaže!

Andrej Lenarčič

 

 

Še en prispevek k neki blaznosti

14.01.2004

Slišimo in beremo, da bodo zaposleni v VRTCIH!!! (nalašč in z razlogom poudarjam) evidentirali in kontrolirali premoženje staršev, katerih otroke imajo v varstvu. Da bi človeka kap! Kaj smo tudi tukaj zabredli nazaj v totalitarizem? Od kdaj pa imajo v civiliziranih, demokratičnih državah VRTCI pravico (pri nas pa očitno kar nalogo!) vohljati za premoženjem svojih strank? In ga ni, ki bi zakričal! Kam za vraga nas porivajo ti nori oblastniki, ki so jih polna usta Evrope, hkrati pa na svojem dvorišču delajo realsocialistično anahronistično kreaturo!

Človeka mine veselje spremljati, kaj se dogaja. Že ko so sprejemali sloviti paket zakonov od izobraževanja do vrtcev, je bil ponujen amandma, ki bi odplaknil relikt boljševistične vohljaške organiziranosti družbenega življenja, ko so kar v vsaki ulici pooblaščeni zaupniki skrbeli, da je bilo vse pod kontrolo, in so oblastniki lahko v miru prežvekovali. Z veliko muko je bil amandma sprejet v dokaj pokvečeni obliki, ki ni več prinašala nič pametnega, pa še ta »spodrsljaj« so vestni skrbniki za »čistost sistema« nemudoma popravili s podzakonskimi akti.

Za kaj je šlo? Na kratko in v grobem: Vrtec oz. tisti, ki skrbi za finančno poslovanje vrtca, preprosto ugotovi stroške na posameznega varovanca in izroči staršem nalog za plačilo. Starši račun poravnajo, če pa imajo – ali mislijo, da imajo – po takem ali drugačnem predpisu/zakonu pravico do olajšave, kar mora biti določeno z zakonom, katerega izvrševanje je naloga resornega ministrstva (to je pač finančno ministrstvo), predloži plačilni nalog temu državnemu organu, ki ima itak vse potrebne podatke o upravičencu in tako lahko nemudoma določi, kolikšen delež morajo plačati starši in koliko bo pokrila država. Starši plačajo vrtcu svoj del, preostanek pa pokrije neposredno vrtcu država/ministrstvo.

Na ta način ni nikakršnega podvajanja zbiranja podatkov, podatki so popolni in natančni, ni nobenega nepooblaščenega in nekvalificiranega zbiranja občutljivih informacij, nobenega izgovora za vohljanje za sosedi in, kar je najpomembnejše: finančno poslovanje vrtcev je ažurno, enostavno in pregledno – prav nobene možnosti za kakršnokoli hoteno ali nehoteno zmešnjavo ali za kakšen žep koristno izgubo ni.

Ampak tukaj v Podalpju velja tisti staroavstrijski rek: Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht … (Le zakaj preprosto, ko pa se zapleteno tudi da …)

Nič kaj vesel pozdrav!

Andrej Lenarčič

 

 

Perverznosti

23.01.2004

Razsežnosti »še enega prispevka k …«, ki ga je na žrtvenik slovenske državnosti nagrmadila tukajšnja pravniška elita, že dolgo krasijo časopisne tirade enega njih. Kako je mogoče prevračati besede, pojme in pomen, berem tudi danes (22.1.2004) na drugi strani spodaj desno. Citirani del 32. člena ustave bralcu ne razkrije, da veljajo določbe le za ljudi, ki bivajo na ozemlju države. Oseba, ki ni državljan, je – tako je mogoče ta člen razumeti – prav tako deležna teh pravic, kadar niso omejene z zakonom.

Republika Slovenija je te pravice s posebnim ustavnim zakonom natančno omejila in hkrati širokosrčno odprla možnosti vsakomur, ki je hotel v novih okoliščinah živeti v Sloveniji. Sicer pa je iz prakse jasno, da mora tujec predvsem imeti veljaven dokument in potrdilo o vstopu v državo, razen kadar je to urejeno drugače z meddržavnimi sporazumi.

Kako natančne so državne administracije v teh zadevah, so osebno izkusili mnogi, ki so se znašli znotraj Evropske unije, pa niso imeli potrdila o vstopu – prav nobeno sklicevanje na človekove pravice ni pomagalo, če so se zapletli v konflikt z uradniki. Ubogati so morali: Na levo krug, marš! Ali pa v keho. O stalnem prebivališču pa interesenti lahko povprašajo kakšnega immigration officerja ob vstopu v ZDA, če se komu zdi Evropa premalo demokratična. In še marsikaj bi bilo treba povedati. O pravici do pritožbe zaradi tega ali onega pri soočanju z državnimi organi pa menda ni treba nakladati.

Andrej Lenarčič

 

 

Sožitje in spopadi

10.03.2004

Podpis pod sliko (Delo, 5. marca, str. 4) ni v skladu z znanstveno resnico. Beremo namreč »Ko so v Trst vkorakali partizani … partizan žene kolono …« To pa je zavajajoče in nedopustno, ne le zaradi resnice, tudi in predvsem zaradi političnih implikacij, katerih posledice nas vedno znova tepejo, mi pa kar naprej nastavljamo hrbet in njegov podaljšek. Kratka intervencija, kakršna je možna v časopisu, ne omogoča obsežnejše razlage, zato naj omenim le bistveno, kar se tiče tega podpisa k sliki:

V Trst so vkorakale enote jugoslovanske 4. armade (JA) in enote 9. korpusa Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije (NOVJ), ki so bile formalno in dejansko pod neposrednim in izključnim poveljstvom Vrhovnega štaba NOVJ.

Ni dobro, če resni zgodovinarji iz meni neznanih razlogov površno opletajo z dejstvi ali pa v strokovna besedila vpletajo poljubnosti. Kaj vse se iz takšnih navideznih malenkosti lahko izcimi, vidimo že pri naravnost bebavem ponavljanju izmišljij nemške (in še katere) šovinistične zgodovinske šole 19. stoletja o nekakšnem naseljevanju nekakšnih primitivnih »slovanskih krdel« (če smem parafrazirati dosežek nekega drugega uglednega slovenskega zgodovinarja!) v našo domovino.

Naj kot dodatno ilustracijo omenim prav tako škodljivo in zgrešeno ponavljanje, kako so Slovenci trpeli pod »fašističnim nasiljem«, hkrati pa se ignorira resnica, da je bilo genocidno nasilje nad Slovenci sistematično državno nasilje države Italije, ki seveda hvaležno sprejema ponujeni odpustek in se uspešno skriva za »fašizmom«. Mi pa lahko celo v znamenitem kobariškem muzeju gledamo razstavljene dokumente, ki pričajo o te vrste državnem terorizmu iz časa, ko v Italiji fašizem še ni bil na oblasti, a napisi k eksponatom vztrajno navajajo »fašistično nasilje«. Italije ni nikjer …

Andrej Lenarčič

 

 

Bi človek ne verjel, pa je res!

22.03.2004

Vedno znova se razplamteva razprava o lokaciji za umetniške akademije v Ljubljani. In, kot zakleto, vedno znova pride na površje lokacija sredi strogega (nastajajočega?) prometnega/poslovnega jedra mesta. Narobe svet! Videti je, kot da z mestom upravlja neka klika, ki se je odločila imeti meščane (in še koga) za norca. Kot da bi ne bilo dovolj elitni, reprezantativni hotel zapreti v slepo ulico (pri čemer so pohabili edino res (vele)mestno ulico v Ljubljani), so potem nekdanji hotel ob železniški postaji (!) spremenili v ministrstvo (!) in sedaj ne dosti stran zganjajo burko z akademijami. In to v mestu, kjer je za vsako rabo dovolj primernih lokacij.

Andrej Lenarčič

 

 

Evropa zdaj

06.05.2004

Tik pred zdajci je završalo: Nesramnost! Na slovesnostih ob vključitvi v EU bodo nastopali samo vladajoči. Zahtevamo, da nastopita vsaj dva iz opozicije!

V tisti Evropi, kamor smo se vsi tako zavzeto prizadevali priti (nazaj), štejejo kaj v javnem življenju le tisti ljudje, ki so se izkazali v kulturi, gospodarstvu, dobrodelnosti, športu … Politiki imajo svoje igrišče v strankah in v parlamentu, od koder jih ljudstvo na volitvah z mandatom pošlje na odgovorne javne službe. Tam, v javnih službah, pa ni več opozicije, je samo dolžnost in odgovornost.

Seveda je bilo tukaj nekoč drugače. Ugled, položaj v družbi in debelino denarnice ti je določalo članstvo oziroma funkcija v pravi (in edini) stranki. Incident na predvečer v Ljubljani pove, da ta boljševistični zmaj v podobi nekaterih politikov še vedno opleta z repom po naši evropski deželi. Da je to res, je pokazala zahteva, kdo da mora poleg tistih, ki jim je ljudstvo na volitvah podelilo mandat, še stopiti v soj žarometov na slavnostni tribuni: eden je »kader« iz peskovnika ZSMS in ZKS, drugi pa je kot poveljnik igral karte v gozdnatem Mačkovem ranču.

Da razlog za zahtevo ne tiči v zaslugah glede osamosvojitve in (predvsem) uspešnega zaključka pridruživenih stremljenj, pove dejstvo, da ni bilo zahteve, naj nastopi kdo izmed tistih opozicijskih politikov, ki so se izkazali z delom v evropskem parlamentu ali na bruseljskem parketu … Pa bi se zagotovo našel kdo tak! Navsezadnje je eden celo predsedoval neki zelo pomembni komisiji. A seveda ta nima prej omenjenih kvalifikacij …

Čas bi bil, da evropske sape preženejo ta zadah preteklosti!

Andrej Lenarčič

 

 

Vsa naša »bratska združenja narodov«

08.05.2004

Spretno, ostro in popularno je pero g. Borisa Ježa, in blagor mu, ki z njim piše …

Stavek iz tokratnega njegovega stolpca: »Vmes smo imeli nekaj časa celo svojo državo Slovenijo, ki pa smo jo pred dnevi širokosrčno položili v naročje 'evropske skupnosti narodov'.« tudi zato tembolj zahteva klicaj. »Smo imeli«? »Položili v naročje«? Pisec to misel gradi na različnih »skupnih domovinah«, ki so nas doletevale v različnih minulih časih. Meša pa ne »hruške in jabolka«, marveč kar »šljive in zvezde«, če si vzamem pravico izumljati nove prispodobe. Vse bolj ali manj skupne domovine doslej niso v ničemer niti podobne Sloveniji v EU. Kolikor toliko »naša« je bila le habsburška Avstrija, natančneje njene »dedne dežele«, ki so bile dejansko nekdanja slovenska Karantanija, ki so si jo potentni švicarski roparski vitezi pravočasno prilastili, privojevali in priženili ter si na njeni evropski državnostni legitimiteti zgradili svetovni imperij. Seveda so, tako kot Slovenci, tudi oni kmalu na to pozabili ter dediščino med prvo svetovno vojno po nemarnem zapravili in pomalem poniknili, Slovenci pa smo skoraj sto let begali kot »vojni plen« razmetani po štirih državah - niti ne kot narod, ampak kot manjšina ali v najboljšem primeru kot delček nekega fantomskega »troedinega plemena«, proti koncu farse pa še kot nekakšni komunalni samoupravljalci.

Dogodek konec minulega stoletja je prelomnica brez primere. Nobene podobnosti ni mogoče ugotoviti s poprejšnjim st(r)anjem. In kdor vleče vzporednice med minulo bedo in vključevanjem suverene države v »zvezo suverenih držav sui generis«, kar nedvomno EU je, meša »šljive in zvezde«. Take sorte mojstri so tudi tisti, ki vpijejo, da je predlog evropske ustave kopija kardeljanske iz leta 1974. Ta ni prebral bodisi slednje ali predloga evropske – najbolj gotovo niti enega niti drugega!

Vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo še poudarja in utrjuje državnostne atribute naše slovenske države.

Andrej Lenarčič

 

 

Prenova Deželnega dvorca v Ljubljani

26.05.2004

Lepo je videti, kako obnavljajo osrednjo zgradbo ljubljanske Univerze. Potihem si je mogoče prišepniti, da bi bilo še mnogo lepše, če bi se kar se da urno ta Univerza obnovila in posodobila predvsem vsebinsko. Je pa res, da je čemenje v stavbi, zapisani zgodovini, pač »zunanji spolni znak« ustanove …

Že res, da znanje temelji na izkušnjah in prizadevanjih davnih rodov; je pa v celoti in povsem namenjeno današnjemu in še zlasti jutrišnjemu dnevu.

Ker vsebine nikoli ni mogoče obravnavati popolnoma ločeno od posode, je seveda iluzorno pričakovati, da bo »djanje in nehanje« korifej, skritih v palači, ki pripada vednemu včeraj, mladim rodovom odprlo vrata »svetlega jutri«, pa naj je njih domovanje še tako bleščeče (in drago!) polikano.

Kakor je znanost in védenje scela naravnano v jutri (če naj kaj velja in če naj je vredno svojega denarja …), je položaj skoraj obrnjen pri zadevi, ki se še kako tiče omenjene zgradbe. Zgradba, ki jo sedaj likajo, je namreč dokaz in priča slovenske državnosti, ki ni od včeraj, ampak traja brez prekinitve, odkar se piše zgodovina. Najstarejše, kar je v sloveči Zahodni Evropi zapisanega v nekem jeziku, ki ni klasično latinski ali grški, vpije o slovenski veri, kulturi in knezih (to je menda spisek atributov države?), simboli, kronike, inštitucije in »življenja tek« pa prinašajo vse to v današnje čase. In rodovi, ki jih je tok zgodovine ponesel v moderno suvereno Slovenijo, še pomnijo, da so se mnogi dogodki, pomembni za moderno slovensko državnost, zgodili v tej zgradbi, na balkonu in na trgu pred njo.

In kakor je simptomatično, da Univerza, ki naj bi hlepela po »jutri«, vztraja v zazidanem »včeraj«, je prav tako, če ne še bolj simptomatično, da tistim, ki jih je ljudstvo pooblastilo, da upravljajo s slovensko državnostno dediščino, kljub glasnim pobudam niti na misel ne pride, da bi zapustili boljševistično skupščino, dediščino najbolj mračnega, nedemokratičnega obdobja v vsej slovenski zgodovini, in se vrnili v zgradbo, ki seva žlahtno državotvornost. Žal vse kaže, da je čas k vzvodom odločanja naplavil ljudi, ki ne morejo iz svojega vrtičkarstva, katerih vidno polje ne zajame državnostnih razsežnosti, ki se najbolje počutijo v vlogi izvrševalca navodil »odozgo«. To pa je seveda nekaj svetlobnih let daleč od slovenskega občutka za državo in oblast, o katerem pričajo že spomeniki iz davnine.

Zato ni slučajno, da tudi glede lipicancev poslušamo le tarnanje, kako nam jih »kradejo«, namesto da bi odgovorni eskadron teh naših plemenitih konj uporabili v protokolarne namene in bi lipicanci paradirali pred visokimi državnimi obiski. Vsemu svetu bi pokazali, da je to slovenski »državni« konj. A kljub temu, da se policija nekaj gre s konji in da je denar za protokolarne potrebe tu, da torej vse skupaj ne bi nič stalo, bi pa silno koristilo, niti deset let ponavljanja pobude pred vsemi mogočimi »inštancami« ne hasne.

Kaj je gnilega?

Andrej Lenarčič

P. S.: Stvar vpije tudi o načelih varovanja spomenikov! »Varovanje«, ki ne zajema tudi funkcije, ni nobeno varovanje!

 

 

Nov požiralnik proračunskega denarja

05.06.2004

Bogastvo idej in obilna fantazija, ki poneseta umetnike v ustvarjalne orbite, postaneta še kaj hujšega od nočne more za davkoplačevalce, če ju zajaha birokracija z močjo oblasti. Vse razumne meje pa presega domišljija in spretnost tistih, ki iščejo (in na žalost tudi najdevajo) vedno nove pipice, da polnijo s proračunskim denarjem svoje nenasitne žepe.

A ne gre le za finančno svinjarijo. Še hujši od tega je zločin nad okoljem, saj te nenasitne kreature, ki se skrivajo za birokratskim oblastnim aparatom, nezadržno in nepopravljivo rušijo za preživetje ljudi bistveno ravnosvesje v naravi. Brezobzirni roparji javnega denarja najprej dopustijo stihijsko pozidavo nepopisno dragocenega ekosistema Ljubljanskega barja, da potem sami debelo šarijo po tej od Boga dani njivi, jo z avtocesto in vseh vrst mega gradbenimi projekti »tržijo« – kakor se "»lepo« reče tej pridobitni raboti – in se norčujejo iz zdrave pameti.

Da je oblastna birokracija smrtno nevarna (vsakemu) življenju, je pokazala že dunajska obsedenost z žitnico na našem Barju pred dobrimi dvestotimi leti. Iste sorte klike so nekaj kasneje ponovile vajo na bavarskem Donaumoosu pri Ingolstadtu, ki je nekakšen dvojček našega Barja. Tragedija tiste pokrajine vpije danes do neba. Do kam pa se bo slišal jok in stok vsega živega (bolje rečeno: umirajočega) z našega Morosta?

Prostora, ki je na voljo dopisovalcem v časopis, je na žalost premalo za naštevanje, kaj vse je treba ukreniti, da se vrne zdravje Barju in zašije razcefrane žepe davkoplačevalcev. Pobude so toliko stare, kot so tehtne, in razvoj dogodkov tukaj in na tujem jim vedno bolj pritrjuje.

Andrej Lenarčič

 

 

Cvikam!

10.07.2004

Pišete, da je vlada ustanovila Center za podporo približevanju EU. Minister Cvikl da je to dejanje upravičil s tem, da Slovenija bolje kot katera koli druga država v Uniji pozna in razume … skupno zgodovino … manjše kulturne in jezikovne ovire … skratka idealen »most«.

Ne me basat! Sto let več ali manj prisilnega sožitja z okoljem, ki je bilo vso znano zgodovino tam nekje »za devetimi gorami«, ni moglo zmanjšati razlik. Ko je umetno tvorbo končno razgnalo, smo s svetlobno hitrostjo odleteli nazaj v svoje kulturno okolje in nemudoma postali člani EU. Kljub stoletnemu vplivanju!!!  Okolje, ki »dela« Slovence, je tako drugačno, da njegovi izdelki še po stoletju ne morejo izgovoriti mnogih vokalov in konsonantov ondašnje govorice. Koliko »polkarjev« in »valčkarjev« pa zazna 5- ali 7-delni takt? No, ja!

Jasno, da človeštvo ne more brez razumevanja. In Slovenci ga imamo prek vsake mere. Skozi vso zgodovino! To dokazujejo Slovenci, misijonarji v Afriki in na Madagaskarju pa v Polineziji, Indiji in kdo ve kje vse še, to dokazujejo tisoči, ki so pred grozo, ki je lomastila iz gozdov, pobegnili na druge celine in so danes čast in kras novega okolja (pa še Slovenci so ostali povrh …). Svoje razumevanje in brezmejno toleranco smo pokazali v odnosu do zatiralcev, okupatorjev in agresorjev, kradljivcev naše zemlje, vrednot in zgodovine. Kaj je narobe, da je obojega tako malo doma in med seboj? To je treba premisliti.

Močno cvikam, ko berem, kaj govori minister Cvikl!

Andrej Lenarčič

 

 

Ne gre le za skupek obljub

11.09.2004

Delo, 3. septembra

»Ne bomo sprejeli, da bi Slovenija postala poskusni laboratorij evropskih strank!« ste poudarili kot geslo ob poročilu o predvolilnem kongresu LDS.

Lepa reč! Komaj se je udejanila plebiscitarno izražena ljudska volja, že si nekdo upa zlorabljati institucije EU za domačo politično kuhinjo. Za Evropo so se odločili slovenski volivke in volivci! Vladna administracija je bila to dolžna uresničiti! V Evropi vladajo konservativne stranke! Stranke vrste LDS tam skoraj nimajo besede. Kaže, da želijo ta manko nadomestiti z nenavadnimi potezami doma. Kaj naj si drugega človek misli, razen, da je vladajoča LDS administracija s figo v žepu uresničevala referendumske odločitve državljank in državljanov ... (So ji zato referendumi tako v napoto?)

Andrej Lenarčič

 

 

Ne gre le za skupek obljub (2)

25.09.2004

Delo, 3. septembra

Pod tem naslovom piše g. Biščak, izvršni direktor LDS – če smem verjeti natisnjenemu –, da sem »citiral« del programskega kongresnega govora predsednika LDS in potem, da je »citat« debelo potvorjen.

Gospodu Biščaku povem, da nimam pojma, kdo je tisto, kar sem dobesedno prepisal iz časopisa, in kar je zagotovo imel priložnost sam prebrati, »potvoril« (tu pa jaz uporabljam narekovaj – ne »navednice«), da pa je »debelo potvoril« (če tokrat citiram njega) moj prispevek prav on, gospod Biščak sam, saj Andrej Lenarčič ni citiral govora predsednika LDS, ampak je jasno in razumljivo naslovil misel uredništvu Dela, ki je očitano »potvorbo« natisnilo kot geslo ob svojem poročilu o predvolilnem kongresu LDS.

Pismo uredništvu sem namreč začel z besedami: »Ne bomo sprejeli, da bi Slovenija postala poskusni laboratorij evropskih strank!« ste poudarili kot geslo ob poročilu o predvolilnem kongresu LDS.

Dovolj jasno? Vsaj toliko, kot je jasno, da si je gospod Biščak dovolil umazano manipulacijo na račun Andreja Lenarčiča.

Andrej Lenarčič

 

 

Škandal

24.09.2004

Škandal na kontrolni točki nedoločene razmejitve na Dragonji opozarja in kliče k razsodnosti! EU, ki utemeljeno in skrajno racionalno teži k integraciji vseh evropskih regij v združeno Evropo, ima eno samo uresničljivo in produktivno priložnost, ki je s posurovelim ravnanjem hrvaških uniformirancev v vsej jasnosti stopila pred obličje svetovne javnosti: da znova vzpostavi stanje, ki je veljalo tisočletja – in to očitno ne brez razloga. Države jugovzhodno od Kolpe in Sotle naj bodo nemudoma znova sestavni del Evrope, seveda pa mora nadzor in odgovornost za stanje v območju prevzeti tisti, ki je to nosil vso znano zgodovino: Bizanc – ali Carigrad ali Istanbul, kakor je komu bolj drago. Na ta način je takoj rešen tudi problem vključitve Turčije v Unijo, kar je prvi pogoj kakršne koli stabilizacije Balkana.

Andrej Lenarčič

 

 

Euro ali evro?

29.10.2004

Saj bi bilo najbolje biti tiho in ne drezati v usmiljenja vredni slovenski jezikarski osir, a nekdo mora le povedati:

euro je denarna enota Evropske unije in ne Evrope! Torej je denar EU-ja. Zato se tudi imenuje EUro.

Andrej Lenarčič

 

 

Res stvar rumenega tiska?

25.11.2004

Na televiziji je bilo 21.11. mogoče videti pogovor novinarja z mandatarjem. Na vprašanje, ali lahko pove, kdo (če) bo prva dama odslej, je mandatar odgovoril, naj bo to stvar rumenega tiska.

Vse lepo in prav. A vendar je pravica ljudi, da o tistih, ki hočejo zanje izvrševati vladna opravila, tudi kaj vedo in jih poznajo. V normalnem svetu, katerega obnebju pripadamo, je zelo običajno, da je predsednik vlade poročen in s soprogo nastopa javno. Navsezadnje je potiskanje družinskih zadev javne osebe na strani rumenega tiska nekoliko neokusno. Če to počne javna oseba sama, pa vsaj čudno.

Andrej Lenarčič

 

 

Pijanost

01.12.2004

Policija tudi decembra ne bo popuščala prehitrim in pijanim. Pod tem naslovom lahko preberemo tudi: »… toda v Sloveniji je bilo od začetka novembra od 231 povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč kar 86 vinjenih.«

K temu velja pripomniti, da policija očitno more (ali ne) popuščati tam, kjer kaj ima – to je npr. pri kaznovanju. Očitno pa s(m)o popolnoma popustili (ali pač ni kaj popuščati …) pri zdravi pameti. Ta se namreč vpraša, kako to, da je kar dobrih 62% povzročiteljev smrtnih nesreč TREZNIH!!!

Tukaj je nekaj narobe! Da pijanec ne ve, kaj počne, to menda razumemo. Kaj pa je narobe s treznimi, ki so v (veliki) večini med povzročitelji???

Ja, kaj č'mo. Cefizelj …

Andrej Lenarčič

 

 

Kodeksomanija

09.12.2004

Se še praši od »kodeksa« in bojda njega učinkov. Zato ni odveč vprašanje: v čem je razlika med zakonom in »kodeksom«.

Ker tičimo globoko v črednem orientalizmu, malikovanju »voditeljev« (bolj ko »kult osebnosti« pometajo pod pregrogo, bolj ga je okolje polno!), nismo dovolj občutljivi za tisto, kar si je človeštvo mukoma priborilo. Past se skriva celo v znani frazi:

»Vsi smo pred zakonom enaki,« saj večina Zemljanov pove to drugače in vsekakor bolj natančno: »Zakon velja za vse enako!« Na prvi pogled razlika ni očitna, je pa bistvena.

V kratkem pismu časopisu seveda ni mogoče na široko razpravljati. Je pa sedaj mogoče odgovoriti na zastavljeno vprašanje: razlika med zakonom in »kodeksom« je ta, da zakon velja za vse enako, »kodekse« pa si pišejo zaprte skupine, klike, mafija itd.

Andrej Lenarčič

 

 

Davčna stopnja

27.05.2005

Veliko se piše o aktualni zadevi – davki, proračun, gospodarska rast – in mnenja so kar se da različna. Najbolj enovita je zaskrbljenost tistih, ki se prebijajo iz dneva v dan v okoliščinah, ki jim jih pripravijo drugi.

Povedal bi tole:

Surovi kapitalizem je prav gotovo vir bleščavega napredka in visokega standarda. Z eno grdo napako: deležen je tega le otok blaženih. Ves preostali planet pa seveda gaga. In tudi teh mamljivih čarov kapitalizma ni brez nesreče Darfurjev »tretjega sveta«.

Ta reč ima svoj neizogibni konec. Lahko slutimo, kakšen.

Zato moderna družba, ki hoče preživeti, ne more biti družba »enotne davčne stopnje«, borbe proti »transferjem« in podobnega nasilja močnejših nad šibkejšimi, drugačnimi. Moderna, v preživetje usmerjena družba je prav družba transferjev. Transferjev! Družba, ki zavestno, hote, a seveda odmerjeno deli dobrine. Ki odločno spodbuja sposobnejše, daje možnost spretnejšim, a hkrati zajema iz skupne sklede, da pravično deli potrebnim, prikrajšanim.

Državo so ljudje iznašli zaradi tega!

Andrej Lenarčič

 

 

Nogomet

30.07.2005

Danes ste me razveselili z novičko, da bo predsednik naše vlade veseljačil (kot navijač njihove nogometne reprezentance!!!) pri predsedniku vlade sosednje države. Priznam, da me navdušuje, da je naš predsednik očitno obredel že vse za Slovenijo pomembne države partnerice na Planetu(?), pa mu je zmanjkalo navdiha in mora obiskovati le še državo, ki niti za začetek kakih mednarodnih pogovorov ni dobra, da o kakšni kredibiliteti raje ne bi …

Še bolj je indikativno, da je svetovalec predsednika te sosedne države človek, ki je med glavnimi krivci za napad JLA na Slovenijo in s tem za vso pošastno balkansko morijo, ki je sledila. Gre za takratnega zveznega zunanjega ministra Budimirja Lončarja, ki je z lažjo prepričal takratnega trapastega zunanjega ministra svetovne velesile, da je podprl beograjsko morilsko avanturo na Balkanu!

Bravo, naši!

Kaj pa penali???

Andrej Lenarčič

 

 

Pristanišče vrtnic

08.10.2005

Kar je preveč, je pač preveč in zaradi zdrave pameti in osnovnega poštenja se ne smemo iz ljudi norčevati. Bo kdo rekel, da nima smisla? Zase trdim, da posmehovanja ne odobravam.

Kar nekaj znancev je bilo navdušenih nad govori svojega idola. Zdi se, da jih niti nazorno pojasnilo ni prepričalo, da govorec zadevo bere s prosojnih zrcal teleprompterja, ki zadnje čase tudi pri nas krasijo govorniške pulte. Danes znova navdušenje nad »govorom, ne branjem« v Delovih Pismih bralcev.

Lepo prosim, povejte ljudem, da govorec govore, ki mu jih več kot očitno sestavijo drugi, bere s pomočjo napravice, s katero se ponašajo tisti z one strani luže od Clintona naprej, s tem, da tam celo kak kavboj stvar neprimerno bolje obvlada – vsekakor bere vsaj manj zatikajoče in prestrašeno. (In sproti obrača liste napisanega govora! Saj se nikoli ne ve – lahko kaj odpove … )

Andrej Lenarčič

 

 

Ali so znoreli?

Ona, 08.11.2005

Iz pogovora z ministrom Drobničem: "Sporočati želimo, naj ljudje živijo vrednote ... Sporočiti bomo poskušali, kakšen naj bo stil življenja in katere so njegove prednosti ..." Kaj so vsi vladajoči znoreli? Koliko časa že čepijo na oblasti? Mislim, da je čas, da začno izvrševati svoje naloge, dušebrižništvo in flanc pa naj prepustijo drugim. Jim morebiti ni jasno, za kaj jih davkoplačevalci plačujemo? Jim morebiti ni jasno, da so v službi, ne pa neki komandanti, ki jih pozna človeštvo iz nekih hudo bridkih časov?

Andrej Lenarčič

 

 

Potočka zijalka

14.11.2005

Obsedenost nekaterih posameznikov, ki sicer navzven kažejo znake vrste homo sapiens, a vseeno ravnajo, kot bi včeraj prišli iz Potočke zijalke, ustvarja pretresljivo sliko o deželi, ki ni le članica EU, ki se ne postavlja le z vrhunsko civilizacijsko dediščino, marveč poseduje v kamen in pergament zapisane dokumente o pradavni, dejansko najzgodnejši demokratični družbeni ureditvi na celini, ki ni grška ali latinska (pri čemer je prva bolj ali manj »znanstveno« okrašeno pravljičarstvo, druga pa diktatura non plus ultra). So – tako je videti – v tej deželi vplivni in odločujoči faktor ljudje, ki ne prenesejo resnice, da je ta najzgodnejša demokratična državnostna tradicija pač slovenska. Bog pomagaj!

Namesto da bi bili ponosni na korenine in dediščino, ki osupne vsakogar, ki se z njo sreča, se obsedeno zaganjajo v še tisto malo, kar je po stoletjih genocidnega divjanja po deželi še ostalo od slovenske identitete. In če jih že absurdnost početja ne gane, bi morali vsaj nase kaj dati in se posloviti od bebavih prevodov slovenskih toponimov, ki ne vpijejo le o slovenskosti dežele in njenih prebivalcev, marveč tudi urbi et orbi razglašajo intelektualno prikrajšanost puhloglavih tujerodnih uradnikov, ki so plemenita prvotno slovenska poimenovanja trapasto prevedli (Plešivec - Tanzenberg ali Oselica - Eseldorf!!! Vsi svetniki, na pomoč!).

Morebiti zveni tovrstnim mediokritetam tolažilno, če na turistični spletni strani, ki propagira Dunaj, med celo množico jezikov – menda le še marsovski manjka – zaman iščemo slovenščino. Pa je to eden uradnih jezikov, jezikov, ki so uradno v rabi v Avstriji. In ne le to! Dunaja, katerega latinizirano ime Vindobona jasno govori o slovenskosti kraja (Vindi, Vendi, Vindišarji itd.), brez Slovencev zagotovo ne bi bilo takega, kot je. Ne bilo bi prvega škofa, ljubljanskega rojaka Sladkonje, ne prepevali bi tako sladko dečki, ki jih je ustvaril, niti bi ne skakljali slovenski lipicanci pred množico turistov. A da bi zapisali kakšno besedo v jeziku naroda, ki mu Avstrija dolguje svoj nastanek in obstoj in tisto, kar je slave? Mein Gott! Kaj takega!

Zatorej ni čudno, če se mora med te vrste svojatjo občinski svetnik na Koroškem na začetku tisočletja informatike in globalizacije privezati na krajevno tablo, da mu je primitivci ne ukradejo …

Bože moj! Al Kaida ima očitno različne prijeme!

 

 

Zavodi

24.11.2005

Da je z resnico vedno križ, je na svoji koži občutil celo veliki Korzičan, za katerega ni povsem gotovo, ali je moral umreti v izgnanstvu, ker je brezobzirno tolkel po nomenklaturah, ali zato, ker je enako pogumno razkrinkaval zgodovinske »vire«, nastale v zloglasnih srednjeveških samostanskih skriptorijih.

V vsem nakopičenem ščavju pa vendarle tičijo mnoge resnice. Tudi ta, da so Sina izročili tujcu v kruto pogubljenje prav najvnetejši pooblaščeni častilci njegovega Očeta. In le slep in gluh se more pretvarjati, da še danes tega in takih ne manjka. In ker je On Resnica sama, je prav, da ne zamudimo nobene priložnosti za resnico, pa če je še tako drobcena in z malo začetnico.

So te dni v Butaliji praznovali. Spominjali so se Začetka z veliko začetnico, a z resnico, ki je je bilo tako malo, da niti male začetnice ni bilo treba. Slavili so z govori in muziko znamenite Zavode, »prvo slovensko gimnazijo« v mlaki šentflorjanski, čeprav je čista Resnica, taka z veliko začetnico, da to sploh ni res.

Kar zadosti res je, da je bila v teh krajih že prej kakšna gimnazija s slovenskim učnim jezikom. Še bolj pa je res, da je tisti čas najbolj pooblaščeni častilec Očeta v teh krajih zaskrbljeno ugotavljal, kako se osipa zvesta čreda in vse manj nadebudnežev stopa v vrste pooblaščenih častilcev. Seveda: Novi časi so prinašali nove možnosti. Prišlo je že tako daleč, da je bila v Trstu, takrat največjem butalskem mestu, tik pred zdajci ustanovitev čisto prave butalske univerze, nad katero pooblaščeni častilci ne bi imeli komande.

Kaj hujšega! Kot da ni dovolj škode napravil že oni Gregorčič.

Zdaj je šlo pač zares. Takoj je bilo treba ukrepati in pokneženi pooblaščeni častilec se ni obotavljal. V dvorih tam zgoraj, kamor so Butalci po nasvetu svojega pesnika hodili s trebuhom zunaj, je dosegel, da z butalsko univerzo ni bilo nič, pač pa mu je bilo dano postaviti sredi Butalije čisto slovensko srednjo šolo, kjer bodo skrbeli, da butalskemu naraščaju misli ne bodo uhajale predaleč, kaj šele na tuje civilne univerze – domače itak ne bo! – in da bodo zato vrste častilcev vedno popolnjene in obnebje kulture in znanosti rezervirano le zanje. Navsezadnje so bili Očetovi pooblaščeni častilci s svojim vsezaverodomcesarjevstvom onim tam ob Donavi nadvse koristni, četudi so Sina v podobi svojih rojakov pomalem pribijali na les.

Je videti, kot da od Resnice niti male začetnice ni več, a vseeno štrli iz vsake špranje, pa tudi iz velikanske podrtije, ki so jo zakuhali ti isti …

Andrej Lenarčič

 

 

Reši se, kdor se more!

02.12.2005

Bilo je, in prepričani smo bili, da se ne more nikoli več vrniti, prepričani, da bo namreč odslej vladal zakon in ne subjektivni (ali od nekih partij zaukazani) občutki, »kaj je prav in kaj ni«.

Preveč gorja so prizadejali človeštvu samozvanci in odrešeniki tipa Benito, Adolf, Stalin et consortes, da bi človek ne obnemel, ko predsednik vlade na Bledu prostodušno polaga na ušesa pravosodju, da »samo predpisi niso dovolj«.

Seveda ni nobenega dvoma, da se je človeštvo z veliko muko in na podlagi bridkih izkušenj dokopalo do »Pravice z zavezanimi očmi«, kar je sinonim za »izključno in samo predpisi«, za pravilo, da niti ni kaznivega dejanja, če ni opredeljeno z zakonom. Zato ne preseneča, da se vedno znova najdejo, ki jim je ljubša bližnjica, s poudarkom »na občutku«, na »vedenju, kaj je prav in kaj je narobe«.

A kot rečeno, preveč zla se je skotilo na Planetu pod takimi gesli, da bi se človek ne zgrozil, ko sliši takšno srhljivo poodmevanje. In to v času, ko vsi žrtvovani v imenu takih »bližnjic« niti strohneti še niso utegnili …

Andrej Lenarčič

 

 

Nadškofje

31.12.2005

Včeraj je Delo na drugi strani pisalo o »slovenskem nadškofu Rodetu«, ki zna biti kmalu kardinal. Ker je Delo med najbolj natančnimi med tistimi, ki obveščajo tukajšnjo javnost, je prav, da ste natančni tudi v takih rečeh. Rode ni slovenski nadškof, ker je to nekdo drug. Rode je nadškof, Slovenec, nadškof, po rodu Slovenec, nadškof slovenskega rodu ... itd. Je pa seveda dr. Rode kurijski nadškof in bo tudi po vsem sodeč kurijski kardinal, kardinal rimske kurije! Zagotovo pa ne bo slovenski kardinal. Slovenskega kardinala Slovenci doslej še nismo imeli, in ga tudi drugo leto še ne bomo dobili. Oba kardinala doslej, ki sta bila rojena Slovenca, sta eden avstrijski, drugi pa kanadski. Rode pa bo torej vatikanski – kurijski.

Slovenskega ni in ga zaenkrat očitno še ne bo!

Andrej Lenarčič

 

 

H karikaturi zaradi karikatur

10.02.2006

Ko človek gleda posnetke pobesnelih trum razbijačev in požigalcev, za katere je utemeljeno dvomiti, da je kdo izmed njih v življenju prebral kak časopis, da o ilustracijah in karikaturah ne bi začenjal, se mu utrne misel:

Nihče, kdor ne more pokazati verodostojnega prerokovega pooblastila, se nima pravice postavljati v vlogo njegovega advokata. Še manj pa sme biti prizadet, če kdo po svojem papirju riše čačke, za katere utegne kdo misliti, da so neki prerok …

Če jih že tišči uničevati in rezati vratove, potem naj vsaj tako blesavih izgovorov ne ponujajo. So pač taki, pa amen. Da se civilizacija ve ravnati.

Ubogi Planet! Kazalo je že, da smo končno zlezli iz potočkih zijalk …

Blebetači, ki se postavljajo kot politični predstavniki, pa bi bili usmiljenja vredni, če bi ne bilo njih ravnanje nevarno za vse ljudi.

Andrej Lenarčič

 

 

Sprevrženosti

04.03.2006

Tragedije, o katerih vse prevečkrat beremo v medijih, opozarjajo, da je v družbi nekaj hudo narobe. Je občutek, da smo v nekaterih rečeh pod nivojem Potočke zijalke.

Če začnem pri nedolžnih pijancih: povsem skregano z zdravo pametjo je, da se z opitimi osebami, ki so dejansko v nekem stadiju bolezni, ukvarjajo organi pregona in prisile, namesto strokovnega, medicinskega osebja. Nemočne žrtve alkohola premetavajo po kiblah in puščajo ležati v luknjah za »pridržanje« do streznitve, namesto pranja želodca, toalete, potrebnih lekov in podobnega.

Pozornost vzbuja poudarjeno zanimanje nekaterih ljudi iz pravosodne sfere za tiste nesrečnike, ki imajo nek kratek stik na relaciji od hlač do možgan in jih ob nepravem času kaj močno, nepremagljivo zasrbi. Te nesrečnike, ki ali svoje težave razkazujejo ali – v hujših primerih – s svojim problemom prizadenejo otroke in druge bližnje, nekateri potem s prav neverjetno zagnanostjo preganjajo po sodiščih in jih tlačijo za dolga leta v zapor, a v resnici gre za bolnike, ki jim je treba pomagati.

In nazadnje ono najbolj strašno – česar so prav sedaj polni časopisi – ko duševni bolnik mori.

Dejansko je komaj mogoče verjeti, da družba, ki razpolaga z vrhunskim znanjem v zadevah duševnih motenj, ki ima na razpolago ustanove za obravnavo takih primerov, evidentne duševne bolnike (kaj drugega je oseba, ki zverinsko zmasakrira sočloveka?) obravnava kot kriminalce in z njimi ravna v skladu s kazenskimi postopki in običaji, ki veljajo v pravosodju, namesto da bi že ob prvi manifestaciji take, za okolico nevarne duševne motnje nesrečnika obravnavala v zanj primernih zavodih. Bolnika dobesedno še bolj obnorijo in pošljejo na »tehnično izpopolnjevanje«! Noro!

Kje so zavodi za socialno delo? Kje so psihiatri in psihologi?

Nenazadnje ni zaradi tako napačnega ravnanja samo toliko novih žrtev brez potrebe, marveč gre tudi za čisto navadno kršenje temeljne človekove pravice do medicinske pomoči. Če ne pomagata lek ali kemija, potem ima stroka na voljo še druge medicinske postopke.

Andrej Lenarčič

 

 

Pogovor s sodnico ustavnega sodišča

Ona, 28.03.2006

Vprašanje: Kaj je za vas pojem demokracije?

Odgovor sodnice: » ... svobodne volitve, tri ločene veje oblasti ..., ki delujejo po načelu medsebojnih zavor in ravnotežij, varstvo človekovih pravic in tržna ekonomija.«

O vsem je mogoče razmišljati različno, vsak po svoje. Nima pa vsako mnenje enake teže. Če o kaki zadevi govori sodnica ustavnega sodišča, ima zagotovo zelo veliko.

A hkrati to mnenje dosti pove o dejanskem stanju stvari pri nas in o razlogih, zakaj je tako (klavrno). V okvir navedene definicije demokracije je pač mogoče stlačiti prav vse, do popolne zlorabe demokratičnega instrumentarija za potrebe oblastnih klik. Navsezadnje še ni ugasnil spomin na bahave »skupščine« azijatskih satrapij in bleščava demokratična pročelja diktatur, polnih nasilja kapitala, gulagov in otočij.

Demokracija namreč niso (zgoraj našteta) orodja in naprave. Demokracija je stanje, ko se brez ostanka, vedno in sproti, uresničuje volja ljudstva. Verjetno je to lažje, kadar so sredstva enostavna in pregledna, in mnogo težje, kadar so zavozlana v bahavost privida in prevare.

Andrej Lenarčič

 

 

Zlorabe

28.07.2006

Navajate izjavo celjskega škofa dr. Stresa (Delo, 21.7.2006, Na kratko) o zlorabi vere v politične namene. Kdo bi priznanemu strokovnjaku za marksizem ne verjel. A vendar bi bilo mogoče kakšno reči tudi o zlorabi vere v gospodarske namene …

Andrej Lenarčič

 

 

Nalepke za popis stanovanj ali ladja norcev

24.08.2006

Se je debelokožim birokratom totalno utrgalo? Ljudje, naredimo red, saj nas bodo dotolkli! Ti tipi si – tako je videti – domišljajo, da so gospodarji nad življenjem in smrtjo svojih sužnjev. Kakor da so prespali vse revolucije in holokavste in hočejo ponoviti vajo.

Andrej Lenarčič

 

 

Pravo in etika

07.09.2006

Delo, 31. avgusta, na 2. strani: Pravo je nad etiko, toda …

Da, en velik toda, celo več jih je. Predvsem naslov ne pove resnice. Kakor intervjuvanec pravilno ugotovi, da je (lahko) več etik, zakon je pa eden, je treba prav tako ugotoviti, da pravo (le) ravna po zakonu (če!), in torej evidentno ni zakon. Nad (vsako) etiko je namreč izključno zakon in nič drugega.

Andrej Lenarčič

 

 

Boljševistične metode

09.09.2006

UL FLRJ, št. 4/52, 28.1.1959 določa postopek pri nacionalizaciji stanovanj:

» …občinski organ, pristojen za notranje zadeve, z javnim razglasom pozove vse državljane, civilno-pravne osebe in društva, da v določenem času prijavijo na predpisanih obrazcih pri občinskem finančnem organu vse zgradbe oziroma njihove dele, ki jih imajo v lasti …«

Nalepke so takrat verjetno presegale zmogljivost rdečih birokratov. Danes, ko smo v posmeh zgodovini uvozili tak primerek z znamenite rdeče univerze v »USA«, bo z nalepkami lažje …

In raja bo zadovoljno blejala …

Seveda pa je vsaka podobnost s tokratnim »samoevidentiranjem« premoženja zgolj slučajna.

Andrej Lenarčič

 

 

Beltinci-Hotiza-Cerje

16.09.2006

Vzneseno praznovanje v Beltincih, potem kolaps države in politike pri Hotizi in sedaj še ena proslava na Cerju. Vse to pripoveduje zgodbo zavožene politike slovenskih narodnih voditeljev.

Še tako slavje v Beltincih ne more preglasiti umiranja Porabskih Slovencev, še tako bleščavo proslavljanje vrnitve Primorske ne bo prekrilo morja slovenskih grobov in izgubljene slovenske dežele onkraj. Manjka le še veliko slavje v Libeličah! To bi morebiti prav ta čas, ko se v mrak pogreza izgubljena Koroška, streznilo politiko.

Sprevrženo je proslavljati, ko bi se morali spominjati pošastno zmedene, kapitulantske, kolaborantske, koritarske, sektaške, prodane, nedržavotvorne politike velikega števila »narodnih voditeljev« v zadnjih stoletjih, ki je Slovenijo in Slovence skoraj dotolkla, zbrisala z zemljevida. Tragična in sramotna smešnica pri Hotizi (in seveda še kje!) le pritrjuje tezi.

Ilustrativno je tudi včeraj objavljeno pismo avstrijskega veleposlanika. Če kdo, potem bi visok državni uradnik moral nadvse osebno in zasebno postavljati državne reči. Tako bi bilo prav, če bi svojega sodržavljana, koroškega deželnega glavarja spomnil, da bi ne imel nobene možnosti biti deželni glavar – zagotovo ne na Koroškem – če bi se njegovi slovenski sodeželani z orožjem ne uprli ponemčevanju in nacifikaciji med drugo vojno. Na ta boj Korošcev in na te žrtve se je Republika Avstrija (rada ali nerada) morala sklicevati, da je dobila pravico do obnove svoje državnosti. Na padlih in pomorjenih koroških Slovencih stoji država Avstrija in zaradi njih se danes nek deželni glavar lahko igra svojo igro. Če ni dovolj, kar je zapisano v tretji točki Moskovske deklaracije (Moskva 1943), potem se spomnimo, kaj je letos na Ljubelju povedala druga predsednica avstrijskega parlamenta.

O povedanem v Sloveniji vlada grobna tišina. A ta tišina vpije glasneje od vseh proslav. Pripoveduje o neki neverjetni zgodlanosti slovenske državotvorne misli.

 

 

Peti koridor (ali morebiti peto kolo?)

23.09.2006

Se sploh splača? Minister že ve, kdo je zmotljiv. Bilo bi zanimivo slišati komentar evropske komisarke zvenečega imena k tej modrosti.

Pri vsem tem velja spomniti, da težave s koridorji prek vojvodine Kranjske niso od včeraj. Niti trma habsburškega dvora ni mogla premakniti stoletja – ne, tisočletja dolgo uveljavljenih prometnih poti, ki so vodile povsod drugod, le skozi grape, močvirja in gozdove vojvodine ne. Komaj odprta družinska dragotina, železnica Dunaj–Trst, je prek noči poniknila in prodana životarila, medtem ko je varianta prek Beljaka (in celo Bohinja) cvetela. Oddelek za arhitekturo FAGG Univerze v Ljubljani je nekoč objavil rezultate raziskave, ki so povedali, da prek meja vojvodine niso pljuskali niti vplivi ruralne arhitekture, tako zelo izoliran otok je ta dežela, pa naj »stroka« še tako zborno prepeva lajno o deželi na križišču in prepihu. Le od kje bi Trubar zajemal ohranjeno pristno slovenščino, če bi imela »stroka« prav …

Že nekaj desetletij je minilo, kar so spretni načrtovalci zarisali železniške trase mimo Kranjske. Davno že so se pri Trbižu in Beljaku šopirili mogočni sistemi železniških tirov in kontejnerski terminali, odkoder je bil pogled na ljubljansko revščino poln sočutja in seveda samozadovoljstva. Le popolni slepec tega ni opazil.

Še kaj hujšega od slepca pa je tisti, ki ne vidi ali pa noče videti možnosti, ki jo ima samo Ljubljana in jo sosedje lahko le zavidajo. Možnost plovne povezave Podonavja s Tržaškim zalivom. Pomembnosti te povezave so se zavedali celo sicer tako zaničevani socialistični oblastniki. Predsednik Ljudske skupščine SRS, dr. Sergej Kreigher, je zakon o gradnji verige elektrarn na Savi podpisal le pod pogojem, da projekt upošteva hkratno usposobitev Save za plovbo. In jo je! Vsi načrti so bili izdelani tako, da je veriga pomenila tudi plovnost Save od meje s Hrvaško do Ljubljane. Le novokomponirani oblastniki samostojne Slovenije so na to edinstveno priložnost, ki poleg gospodarskega razcveta Slovenije pomeni tudi razvoj in stabilizacijo vsega nemirnega sosednjega balkanskega območja vse do Donave, preprosto pljunili in jo sistematično ignorirajo, namesto da bi pridobili zainteresirane »prometne« sofinancerje pri gradnji verige in jo s tem pocenili. Po vzpostavitvi plovnosti do Ljubljane je povezava s Tržaškim zalivom le še vprašanje časa. A že plovna pot od Donave do Ljubljane bi Sloveniji – še posebej Zasavju in Posavju – ponudila neslutene razvojne možnosti (Da o zmanjševanju emisije toplogrednih plinov ne bi …).

A evropska komisarka se menda rada moti – če verjamemo našemu ministru …

Andrej Lenarčič

 

 

Vožnja na Grad bo omejena

26.09.2006

Kaže, da tudi dejansko bo, tisti, ki odločajo in rokovnjačijo nad urbanim tkivom glavnega mesta, pa očitno že so. Masaker nad Ljubljano, ki se je začel z (naročeno?) eksplozijo takoj po drugi vojni, gre naprej. Prometna norišnica se nadaljuje. Z vsako »rešitvijo« je zmede več.

Nekoč, ko »napredek« še ni odpljusknil množic, ki so se z desetinami avtobusov in z osebnimi avtomobili zgrinjale od vsepovsod, zlasti iz bližnjega zamejstva, po ozki, makadamski Vozni poti na Grad, so Grajska planota in sprehajalne poti na Gradu vrvele od množice, ki je občudovala prekrasen razgled na vse strani, kakršnega daleč naokoli ni (bilo) nikjer. Potem so »strokovnjaki« začeli z obnovo (?) grajske stavbe. Za začetek so prav ihtavo uničili znamenito razgledno sprehajalno pot okoli gradu, odgnali za vedno množice turistov in se šli svoje norčevanje iz obnove spomenikov.

Eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji – Ljubljanski Grad in razgled z njega – so z »obnovo« uničili. Potemtakem ni prav nobeno presenečenje, če so upravljalci potem, ko so množice turistov poniknile, zgradili skoraj avtocesto na planoto. In še manj nenavadno je, če po zgrajeni cesti potem prepovedo promet ... Pač ladja norcev, v kar se – kot je videti – pospešeno sprevrača vsa Šentflorjanarija.

P. S.: Kolikšna bo zmogljivost vzpenjače?

Andrej Lenarčič

 

 

Slovenske železnice

09.11.2006

 »Poltretja milijarda izgube in razpis za direktorja« je Delo 25. oktobra naslovilo prispevek o zgubarju, ki ga držimo nad vodo davkoplačevalci. Dosedanji direktor železnic je pred problemi pobegnil, sedaj pa iščejo novega junaka, namesto da bi naredili red.

Resnica je namreč taka, da ima milijardne zgube največji bogatin v državi. Železnice so namreč v posesti ogromnih zemljišč, ki so nekoč služila potrebam parne vleke in tedanjim načinom organiziranja prevozov. Danes so ta ogromna zemljišča, ki se povečini nahajajo znotraj urbaniziranih okolij in so komunalno povsem opremljena, neizmerno bogastvo, ki bi s trženjem prinašalo železnicam dobičke, s katerimi bi mimogrede pokrivale izgubo iz osnovne dejavnosti. Poslovni centri, obrtne/industrijske/trgovske cone na praznih železniških postajah, trženje nekaj etaž pod zemljo in nekajkrat toliko nad njo je neizmerno dobičkanosno. Seveda ve to vsak bumbar. Spretnejši med njimi so si mnogo tega uspeli prilastiti. Le državljanke in državljani Slovenije očitno gledamo stran, saj dovoljujemo, da nam razni granitno trdi kšeftarji izpred nosa jemljejo družinsko srebrnino, sami pa vdano plačujemo bogatinove izgube iz lastne revščine …

Noro!

Andrej Lenarčič

 

 

>

Andrej Lenarčič, poslanec prvega sklica slovenskega parlamenta